Представиха уникална книга за чешмите и кладенците в общината

В конферентната зала на Исторически музей Полски Тръмбеш беше представена най-новата книга, издание на музея – „Обществени чешми и кладенци в община Полски Тръмбеш”. Автор на книгата е директорът на музея доц. д-р Христо Харитонов. При представянето й беше открита и изложба „Обществени чешми и кладенци в община Полски Тръмбеш”.

Представянето на книгата в присъствието на кмета Георги Чакъров.

Книгата беше представена от доц. д-р Деян Рабовянов от НАИМ при БАН и от автора на книгата доц. д-р Христо Харитонов. Доц. д-р Рабовянов сподели, че с голям интерес е прочел книгата. Според него изборът на автора не е случаен, той е плод на неговия упорит труд, а книгата е една добре структурирана научна разработка, която има историческа и научна стойност на само за община Полски Тръмбеш, но и за България.

Доц. д-р Харитонов сподели, че написването на книгата е плод на продължителни проучвания. Той благодари на всички, които са му оказали съдействие и са му предоставяли информация. „Водата е много важна в нашия живот. Тя присъства в нашето ежедневие, но и в празнично-обредната дейност. Тя е стратегически и социален ресурс”, посочи авторът. В книгата има много информация, предназначена не само за специалисти, но и за широк кръг хора, и може да помогне в работата в различни сфери. В нея е разказано за всички чешми и кладенци във всяко село от общината с богати илюстрации и историческа справка. Книгата е от 340 страници и е дело на издателство „Фабер”.

На представянето й кметът на община Полски Тръмбеш Георги Чакъров благодари на доц.д-р Христо Харитонов, който за пореден път е написал ценна книга за община Полски Тръмбеш. Събраната информация в нея може да бъде използвана, за да се изработват проекти, с които да се кандидатства за автентичното възстановяване на чешмите и кладенците, които имат на само обществено, но и историческо значение за населените места в общината.

През 2018 г. Христо Харитонов издаде друга енциклопедия, която бе за мерките, теглилките и монетите на българина за 13 века. Тя съдържа 2400 статии, 1160 илюстрации и реалната антикварна цена на всеки предмет. Всичко това доц. Харитонов е събирал и проучвал над 16 години. Книгата е второ преработено издание по темата, но въпреки огромното търсене е отпечатана в ограничен тираж. Изданието е предназначено за всички с траен интерес към историческата метрология и освен от колекционери, антиквари, музеи и любители може да се ползва от ученици и студенти за викторини и състезания. Повечето от описаните мерки се употребяват и до днес, нищо че са стари. Например човешките измерители – педя, лакът, крачка, те са и най-старите мерни единици.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.