Търсят нови водоизточници в Караисен, безводието продължава

СТАРТИРАХА МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЗВОДИЕТО В ПАВЛИКЕНСКОТО СЕЛО КАРАИСЕН, СЪОБЩИ КМЕТЪТ НА ПАВЛИКЕНИ ИНЖ. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ. Към момента новият водопровод в селото поетапно се свързва с мрежата, но липсата на вода не се дължи на това, а на намаления дебит в подпочвените слоеве.

„Наблюдава се едно намаляване на подпочвените води, съдейки по кладенци. В Караисен няма дебит при дренажните съоръжения, които захранват помпената станция за мрежата на селото“, съобщи инж. Манолов. По думите му през последните седмици се наблюдава дебит от 1,5 до 1,9 литра в секунда, което е крайно недостатъчно за захранването на питейните и битовите нужди. Поради това се налага спиране на подаването за 24 часа, а след това и поетапно пускане по райони в селото.

„Добре че са подменени тръбите, защото режимът щеше да е по-сериозен. Ако бяха старите тръби, щеше да е напълно невъзможно пускането на вода на 24 часа“, обясни още инж. Емануил Манолов.

Още през миналата година от Общината са платили хидрогеоложко проучване, което доказва, че на тези места няма достатъчен дебит. Затова сега инж. Емануил Манолов е провел среща с изпълнителния директор на „Напоителни системи“ – София, а само преди няколко дни е провел среща и с директора на „Напоителни системи“ – Плевен, земеделци и с кметовете на Караисен, Батак и Лесичери.

„Земеделците бяха помолени от нас те да сключат договори и да заплатят на „Напоителни системи“ поливка на царевица, за да пуснат канала, който да достигне до няколко седмици до дренажните канали в Караисен, Батак и Лесичери“, сподели инж. Манолов. По този начин ще бъде вдигнато нивото на подпочвените води и временно ще се разреши проблемът с безводието.

За кардинално решение на проблема обаче ще бъдат необходими по-сериозни действия. От „ВиК Йовковци“ вече са в Караисен и търсят нови находища в санитарната зона. В Лесичери са намерили вода на по-голяма дълбочина до съществуващия дренажен кладенец. Ако и в Караисен бъде намерена, ще бъдат проектирани нови кладенци, от които принудително ще се изпомпва в сегашните станции.

„За Караисен мислехме да правим протест, но след като имаме подадена ръка от „Напоителни системи“ и след като е подменена мрежата, ще разговарям с Инициативния комитет, за да видим срещу кого ще се протестира в такъв случай“, обясни инж. Манолов.

Общината е собственик на всички хидросъоръжения, които са отдадени на „ВиК Йовковци“ за ползване. Затова е необходимо да се избере проектант при намиране на вода. Самите процедури могат да се придвижат и за 4 месеца. Едва ли сумата за изграждането ще достигне милион, но към днешна дата не може да се каже, преди да е преминало проучването.

Михаил МИХАЛЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.