2,3% е безработицата в община Велико Търново, 7,3% – в Елена, 19,5% – в Златарица

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, през последния месец е 3.1% при 4.4% за областта и 4.5% за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава спад с 0.1 процентни пункта, информираха от Дирекция „Бюро по труда“ в болярския град. По общини безработицата е 2.3% за Велико Търново, 7.3% – за Елена, и 19,5% – за Златарица. През май 2022 г. 195 безработни лица са започнали работа, отчита се намаление спрямо предходния месец и намаление спрямо същия месец на предходната година. Продължава търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през месец май са 128, или с 44 по-малко от предходния месец и с 211 по-малко от същия месец на предходната година. Най-голям дял свободни работни места са заявени в добивната и преработващата промишленост (52,4%), търговията (17,7%), хотелиерството (10,6%), държавното управление (5,6%), административни и спомагателни дейности (4,9%) и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.