Общество

Инж. Александър Димитров, директор на „Топлофикация Велико Търново“: Бизнесът и образованието трябва да вървят ръка за ръка

„Новите реалности изискват и нови  прогресивни действия. По тази причина считам, че трябва да се предприемат мерки за подобрението на връзката бизнес – висше образование. След като студентите получат дипломата си трябва да им бъде осигурена възможност веднага да започнат да работят по специалността“ заяви инж. Александър Димитров, директор на „Топлофикация Велико Търново“. Според него младите се сблъскват с един основен проблем, а именно търсенето на работа. „Тук идва нашата роля да им предоставим добри условия на труд. Само по този начин ще успеем да ги привлечем да останат в България и заедно да развиваме енергетиката. Имаме нужда от специалисти, които да поддържат и оперират с новозакупените съоръжения. Надявам се всеки работодателите повече да насърчават и мотивират младите хор за  намирането на професионална реализация в българската енергетика. Ние сме тези, които трябва да запалим интереса им към този изключително динамичен, интересен и ключов сектор“ каза инж. Димитров.

 

По думите на инж. Димитров сред основните причини за намаляване на броя на инженерите- специалисти е демографският проблем, който е един от най- сериозните за страната ни. „Той води след себе си намаляване на завършилите образование. В динамичното време, в което живеем, се появиха множество модерни професии и голяма част от младите се насочват именно към тях. Не на последно място, голям процент от завършващите училище избират да работят в чужбина. За съжаление някои студенти отпадат по време на следването поради немотивираност“ сподели още директорът на дружеството. По думите му тенденцията налага сериозен анализ и предприемане на мерки, целящи подобряване на кадровия баланс.

 

„Смятам, че в професионални гимназии с технически профил е необходимо да се предлага практическо изучаване на екологичните и икономическите предимства на различните видове възобновяеми източници на енергия. Не трябва да се допуска разминаване между очакванията и изискванията на бизнеса и реалната подготовка“ каза инж. Димитров. Според него новите технологии навлизат с все по- голяма сила в енергийния сектор и имаме нужда от добра координация между бизнеса и учебните заведения. „Реформите в образователните и обучителните системи ще спомогне за повишаване на нивото на умения на работната сила и ще допринесе за по- добро съответствие със съвременното развитие на обществото и с изискванията и нуждите на работодателите. Бизнесът и образованието трябва да вървят ръка за ръка към успеха“ каза инж. Александър Димитров.

 

Директорът на „Топлофикация Велико Търново“ беше категоричен, че образованието е от голямо значение за определяне на качеството на живот и конкурентността на икономиката. „Образованието е ключът към икономическия растеж и социален просперитет. Тук идва ползата от стажантските програми. По този начин ще се осъвремени практическото използване на знанията. Младите трябва да приемат практиката, не само като част от обучителния процес за даден период от висшите учебни заведения, а като шанс за осигуряване на бъдеща заетост“ посочи инж. Димитров.

 

Според него енергетиката е на кръстопът и трябват модерни решения, за да се осъществи преходът към нисковъглеродна икономика. „Развитието на сектора ни трябва да бъде сред основните приоритети за България. За това по пътя на развитието на енергийната система имаме нужда от добре подготвени специалисти“ заяви  директорът.

 

На въпрос, какви добри практики прилагат в „Топлофикация Велико Търново“, инж. Димитров обясни, че ежегодно организират стажантска програма за развитие на млади енергетици. „Тя е съобразена с изискванията на учебните заведения. Провежда се през летните месеци. По време на практиката дългогодишните служители предават знанията и опита си с огромно желание. По време на стажа участниците имат възможност да работят по различни проекти“ посочи инж. Димитров. Според него стажовете са много полезни за учениците и те успяват да придобият нови умения не само на теория.

 

Инж. Димитров каза, че ползите от стажовете са, както за самите ученици, така и за работодателя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *