Започва мащабна санитарна сеч на увредените борове край Присовските завои

Целта е подобряване състоянието на горската екосистема в района

 

ИНТЕНЗИВНА САНИТАРНА СЕЧ ПРЕДСТОИ В ПЛОЩИТЕ С ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА КРАЙ ПРИСОВСКИТЕ ЗАВОИ. Планираните дейности са получили зелена светлина от компетентните органи и ще стартират до месец. Боровете са пострадали сериозно от съхнене, гъбни вредители, корояди, снеголоми и др., съобщиха от Северноцентрално държавно предприятие. Мъртвите дървета се виждат и с просто око от пътя при влизане във Велико Търново от южния вход на града. Силно засегнати са четири участъка с обща площ 86 дка държавна горска територия.

Експертите са категорични, че единствено санитарната сеч ще подобри състоянието на горската екосистема в района. Намесата е наложителна, тъй като мъртвите дървета създават благоприятна среда за развитие на паразити, вредители и фитопатогени, което повишава риска от разпространение на съхненето.

Лесовъдите от ДГС Болярка – Велико Търново, са категорични, че незасегнатите от проблема площи могат да бъдат спасени и загиналите видове – възобновени. Те са констатирали заболяването по боровете в района в края на 2021 г. и своевременно са сигнализирали Регионална дирекция по горите и Регионалната дирекция по околната среда и водите. След проверка на фактите и оглед на място оттам са дали положителна оценка за допустимост на искането за извършване на санитарни сечи в участъците с увредени иглолистни с цел възобновяване на гората.

Положително становище за допустимост е дадено и от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен.

За всяко конкретно насаждение е одобрена интензивност на сечта в зависимост от степента на увреждане на дървостоя. В три от участъците предвидената санитарна сеч е с интензивност до 20% за черен и бял бор. В най-силно засегнатия участък се предвижда до 50% санитарна сеч, но само в най-увредената му част, която е с площ от 12 дка.

Дейностите по премахване на мъртвите дървета ще бъде извършена под контрола на служители на ДГС „Болярка”.

Експертите допълват, че съхненето на иглолистни в района е безвъзвратен процес. Това се дължи на факта, че при засаждането преди половин век не е била взета под внимание спецификата на тези видове, характерни за територии с много по-голяма надморска височина. Проблемът касае също площи в района на кварталите „Света гора“ и „Колю Фичето“, в Арбанаси и други. Специалистите смятат, че е редно иглолистните да бъдат заменени с габър и дъб.

Галина ГЕОРГИЕВА

2 thoughts on “Започва мащабна санитарна сеч на увредените борове край Присовските завои

 • 23.06.2022 в 9:28
  Permalink

  В Щвейцария излекуваха болните кестени, символа на държавата, не допуснаха да умре нито едно дърво. А в България…сеч, че по лесно. До сега гледахте и нищо не се направи. Глобалното датопляне не се преборва с осичане на дърветата, а точно обратната. Надяваме се, че на осечените дървета ще засадите нови. Само така ще покажете грижата към природата и хората.

  Отговор
 • 23.06.2022 в 10:37
  Permalink

  Най- трудно е да опазим дърветата от лошата ръка на управлявящите. Ако успеем ще имаме гора. Отдавна и е хвърлено око заради дървообработващия завод. Кой би изпуснал такъв късмет.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.