У нас

България с най-голям ръст на въглеродните емисии от изкопаеми горива в ЕС през 2021 година

През 2021 г. емисиите въглероден диоксид (CO2) от изгарянето на изкопаеми горива в Европейския съюз са се увеличили с 6,3 на сто спрямо предходната година. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес.

България е с най-високи нива на отделени емисии въглероден диоксид в атмосферата през 2021 година. На годишна основа увеличението на показателя е 18 на сто.

Страната ни записва ръст на количествата въглероден диоксид при използването на:
– течни изкопаеми горива (с изключение на биогоривата) – с 7 на сто;
– твърди изкопаеми горива (с изключение на торфа) – с 27,2 на сто;
– природен газ – с 12,6 на сто.

Емисиите въглероден диоксид, отделени при производството на енергия, са имали основен принос за глобалното затопляне, отбелязва статистическата служба. Миналата година те са представлявали около 75 на сто от всички емисии на парникови газове в ЕС, предизвикани от човешка дейност.

Необичайните климатични условия, каквито са по-студена и дълга зима или горещо лято, както и икономическият растеж, броят на населението, транспортът и промишлените дейности, са фактори, които влияят на емисиите.

Източниците на емисии въглероден диоксид от изкопаеми горива са локализирани в страната, в която енергоносителите се изгарят за производство на електроенергия, за транспортни услуги, производство на стомана и други икономически дейности. Впоследствие това оказва влияние върху вноса и износа на енергийни продукти на дадената страна. Като пример се посочва вносът на въглища за производство на електроенергия, който води до увеличаване на емисиите в страната вносител. За разлика от него, вносът на електроенергия не оказва влияние върху емисиите на страната вносител, тъй като те се отчитат в страната износител, в която е произведена електроенергията.

Сред страните членки на ЕС най-голямо увеличение на емисиите въглероден диоксид от използването на енергия през 2021 г. са регистрирали България (+18 на сто), Естония (+13,1 на сто), Словакия (+11,4 на сто) и Италия (+10,6 на сто). Намаление на показателя се наблюдава само в Португалия (-5,5 на сто) и Финландия  (-1,5 на сто).

През 2021 г. увеличението на емисиите въглероден диоксид се е дължало основно на нарастващото използване на твърди изкопаеми горива, което е допринесло за над 50 на сто от ръста. На течните изкопаеми горива се падат над 29 на сто от увеличението, докато 21 процента се дължат на природния газ. Все пак намаленото използване на торф леко е облекчило увеличението на емисиите.

Бта

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *