Водещи новиниЗдраве

„СБАЛ по Кардиология Велико Търново“ и Български Кардиологичен Институт продължават инициативата си по програма „Живот след Ковид“ и програма „Грижа за пациента!

Скрининговите програми са БЕЗПЛАТНИ и достъпни за всички! На разположение на всички желаещи да се прегледат са екип от кардиолози и специалисти по вътрешни болести!

Българският Кардиологичен Институт стартира програмата през септември 2020 г. Това е безсрочна и безплатна национална скрининг кампания за установяване на последиците върху сърцето и сърдечносъдовата система при пациенти, излекувани от COVID-19. Почти всички преболедували съобщават за дългосрочни симптоми като силна умора и пристъпи на задух, които често подсказват за сърдечносъдови усложнения. Авторитетните международни научни издания алармират все по-често за тази т.нар. дълга „COVID опашка“.

Резултати от анкетата: Анкетираните отговарят с „да“ на следните въпроси: • „Изморявате ли се повече от преди заразяването с коронавирус?“ – 76% • „Имате ли все още кашлица?“ – 22% • „Имате ли недостиг на въздух (задух)?“ – 45%, като задух при усилие имат 38% от участниците, а задух в легнало положение – 16%. • „Имате ли тежест в гърдите?“ – 35% • „Получавате ли ‚прескачане’ на сърцето?“ – 62%

Резултати от прегледите • За повишена уморяемост, в сравнение с периода преди преболедуване от COVID-19, съобщават най-голям процент от преминалите пациенти. Много често се регистрират  ЕКГпромени, с дестабилизиране на контрола на артериалното налягане, наложило промяна в терапията им. При всички участници с повишена уморяемост е назначено изследване на ПКК, NT-proBNP, D-dimer и провеждане на ехокардиография (ЕхоКГ) с оценка на миокардна деформация. От проведените до момента допълнителни изследвания, има данни за редуцирана систолна функция на лява камера (ЛК) и/или нарушение в миокардната деформация (strain) при немалък брой. Те са планирани за хоспитализация за провеждане на селективна коронарна артериография (СКАГ), за сърдечен магнитен резонанс (CMR) и евентуално ендомиокардна биопсия. Допълнително, при някои от пациентите се установява повишен D-dimer, в резултат на което те са насочени за Доплер сонография на дълбоки вени на долните крайници и компютър-томографска (СТ) пулмоангиография.

• От прегледаните до момента 45% имат стягане в гърдите. При тези пациенти специалистите са включили антиисхемична терапия и е назначена стрес ЕхоКГ. От проведените ЕхоКГ, тези с положителните резултати  са насочени за хоспитализация за провеждане на СКАГ.

• „Прескачане на сърцето“е едно от основните оплаквания. При тях са назначени Холтер ЕКГ и ЕхоКГ с оценка на миокардна деформация.

Изводи: От изнесените резултати става ясно, че при голяма част от преболедувалите COVID-19 се установяват персистиращи оплаквания и дългосрочни последствия върху сърдечносъдовата система. Провеждането на целенасочени допълнителни изследвания позволяват да се установи конкретната сърдечносъдова патология и да се предприеме съответното лечение.

Необходимо предварително да се запише час на тел: 062/632 020 или 0884 117 423

или на регистратура на болницата в гр. Велико Търново

на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“1.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *