Огънят лумва за миг, гаси се с дни, а последиците са за поколения…

99% от горските пожари в Централна Северна България възникват в резултат на човешка дейност

 

99% от горските пожари в Централна Северна България възникват в резултат на човешка дейност, сочи статистиката на Северноцентрално държавно предприятие. То стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Най-честите причини за възникване на пожари са небрежност при стопански дейности, боравене с огън на пикници, изхвърляне на незагасена цигара, както и опожаряване на стърнища и сухи треви.

Точно такъв е последният случай с възникналия горски пожар край Полски Тръмбеш, който изпепели 96 декара държавна гора, изчислиха лесовъдите от Държавно горско стопанство „Болярка“.

Общо 20 пожара са възникнали в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие от началото на годината. Пораженията от тях са върху 1171 дка горски територии, от които 931 дка държавни, 113 дка общински и 127 дка частни гори. В разгара на пожароопасния сезон ежедневно горските служители от СЦДП потушават и средно по два пожара, възникнали в съседство на горски територии, с цел тяхното опазване. Предприятието ежегодно извършва редица дейности за превенция и намаляване риска от пожари.

Изработват се десетки хиляди метри нови и се прави поддръжка на наличните минерализовани ивици, лесокултурни и бариерни прегради. Служителите се обучават и оборудват с необходимия инвентар за борба с огнената стихия в 22 специализирани гасачески групи. От предприятието апелират за повишено внимание при боравене с огън на открито и напомнят, че по време на пожароопасния сезон е в действие пълна забрана за палене на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии. А от 25 юли до 7 август е в сила забрана за косене и мулчиране в постоянно затревени площи и обработваеми земи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.