РИОСВ: Миризмата, която се усеща във В. Търново и района, е от оборски тор

Регионалната екоинспекция във Велико Търново излезе с официална позиция след зачестилите сигнали за неприятна миризма в града.

„По повод на зачестилите сигнали за неприятни миризми на територията на община Велико Търново, РИОСВ – Велико Търново информира, че неприятните миризми са следствие от извеждане на агротехнически мероприятия – торене с органични азотсъдържащи торове (оборски тор). Дейностите по наторяване на земеделски земи са извън обхвата на нормативната уредба по околна среда, поради което РИОСВ няма правомощия да вземе отношение по този въпрос.

Всички дейности, свързани с внасяне в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества и хранителни субстрати, определени със Закона за защита на растенията (ЗЗР), са в правомощията на Министерство на земеделието и неговите структури. В тази връзка, компетентен орган да извършва контрол относно наторяване на земеделски земи с оборски тор е Областната дирекция по безопасност на храните.

Законът за управление на отпадъците, компетентен орган по прилагането на който е РИОСВ, не се прилага за фекална материя и други странични животински продукти, класифицирани като такива по Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 (Регламент за страничните животински продукти)“, е официалното становище на екоинспекцията.

2 thoughts on “РИОСВ: Миризмата, която се усеща във В. Търново и района, е от оборски тор

  • 03.08.2022 в 17:57
    Permalink

    Защо мирише само вечер? Усещането вечер е усезаемо, а през деня няма такава миризма. Не свърши ли това торене, няколко месеца торене и то само вечер, а? Торенето с оборски тор се прави късно на есен преди да бъде заоран. През август месец не се прави торене с такъв тор. Тази теза издиша. „Мирише“ ми на чадър.

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.