„КМЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО и Болница „Сърце и Мозък“ гр. Плевен организират прегледи и консултации с неврохирург!

В отговор на множеството постъпили запитвания от пациенти и в изпълнение на програмата за подобряване на достъпността до високоспециализирана лекарска помощ, в модерно технологично оборудван кабинет в КМЦ Велико Търново, водещият специалист по неврохирургия на МБАЛ „Сърце и Мозък“ гр. Плевен доц. Харитонов, преглежда и консултира пациенти веднъж в месеца.

Датата за месец август е 18.08.2022г. от 13.00. до 19.00ч.

Необходимо е да се запише предварително час на тел:

 062/601-208 и 062/601-664

или на регистратурата в

„Кардиологичен Медицински Център-Велико Търново“

на адрес:

гр. Велико Търново, бул. България 38.“

доц. Димитър Харитонов д.м.

Доц. Димитър Харитонов е началник на клиниката по неврохирургия и гръбначна хирургия в болница ,Сърце и Мозък’ гр. Плевен.

Изтъкнатият медик завършва Медицинския универститет „Проф. Д-р П. Стоянов“ Варна, през 1996 г., и придобива специалност по неврохирургия през 2002 г. Магистър по мениджмънт на здравеопазването – МУ „Проф. П. Стоянов“, Варна е от 2011 г. Придобива научна и образователна степен Доктор по неврохирургия през 2014 г. с тема : „Съвременно хирургично лечение на цервикалните субаксиални травми“. От 2015 г. до 2019 г. работи в ОАЕ като Консултант неврохирург и гръбначен хирург. Притежава Европейска диплома по хирургия на гръбначен стълб – 2014 г. През 2019 г. заема академична длъжност Доцент по неврохирургия – МУ Плевен.

Провел е множество специализации в Германия, Швейцария, Австрия, Гърция, Турция, Чехия, Испания, Италия, Англия, Сингапур и мн. други.

Доц. др Харитонов притежава богат клиничен опит и компетенция в лечението на заболявания на гръбначния стълб-дегенеративни и травматични увреждания, включително онкологични и възпалителни процеси, хронична гръбначна болка, заболявания на централната нервна система-онкологични мозъчни и гръбначно-мозъчни заболявания, съдови и травматични увреждания, тригеминална невралгия,заболявания на периферната нервна система и други.“

система и други.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.