Община Елена подпомага финансово студенти по здравни специалности

С решение на Общински съвет Елена и заповед на кмета инж. Дилян Млъзев са утвърдени правила за финансово подпомагане на здравни специалисти от страна на кметството за учебната 2022 – 2023 г.

От помощта могат да се възползват обучаващи се по специалности „Медицина“, „Дентална медицина“, „Магистър-фармацевт“, „Медицинска сестра“, „Лекарски асистент“, „Медицински лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Рехабилитатор“, „Акушерка“ срещу задължението да работят в здравни, социални или учебни заведения на територията на общината или да разкрият индивидуална медицинска практика за срок от минимум 5 години. Студентите трябва да са записали втора година на обучение и успехът от предходните два семестъра да не е по-нисък от „Добър“ (4.00).

Кандидатите за финансово подпомагане трябва да подадат заявление по образец в срок до 31 август 2022 г. до кмета на община Елена.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.