Практически курс „Първа помощ при бебета и деца“ организират във Велико Търново

Практически курс „Първа помощ при бебета и деца“ организира училището за родители Happy Mums във Велико Търново. Той ще се проведе на 20 август от 10 часа в хотел „Алегро“. Курсът предлага информация и практически умения за реакция при най-честите спешни състояния, които могат да възникнат при отглеждането на малчуганите.

По време на обучението ще бъде изяснена спецификата на първата долекарска помощ. Акцент ще бъдат анатомичните и физиологичните особености на детския организъм, възможностите за комуникация и обратна връзка. „Дете в съзнание – оценка на състоянието, дишане и сърдечна дейност, започване на ресусцитация“ е друга важна тема в курса. По време на него ще се разгледат и видовете кръвотечения – артериално, венозно и капилярно кървене. Обучаемите ще се научат как да направят превръзка, тампониране, да поставят турникет. Травмите на глава и крайник, чуждо тяло в дихателните пътища, изгаряния, както и други спешни състояния – висока температура, фебрилен гърч, повръщане, алергични реакции, ще коментира още по време на обучението д-р Ксения Сергиева – педиатър, общопрактикуващ лекар и дългогодишен инструктор по първа помощ към БЧК във Велико Търново.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.