ГЕРБ-съветниците от Велико Търново в декларация: Държавата да влезе в ролята си по проблемите с „Кроношпан“

Групата общински съветници от ПП ГЕРБ във Велико Търново предлагат на Общинския съвет приемането на декларация, с която настояват компетентните държавни институции да вземат мерки по проблемите с емисиите във въздуха, за която сигнализират жители на старопрестолния град.

„Законодателната уредба е ясна – държавата чрез Министерството на околната среда и водите и Изпълнителната агенция по околна среда, следва да влезе в ролята си и да предприеме мерки относно влиянието на производствената дейности на завода на „Кроношпан България“ върху чистотата на въздуха във Велико Търново и здравето на жителите“, категорични са общинските съветници.

От групата на ГЕРБ припомнят, че още през юли 2016 година, когато „Кроношпан България“ заявяват намеренията си за увеличаване на производството в завода си във Велико Търново, и Община Велико Търново, и Великотърновски общински съвет представят и гласуват отрицателно становище по процедурата за оценка въздействието върху околната среда – т.нар. ОВОС. „Поискали сме следните мерки, които са валидни и днес и които дават същината на решението по казуса:

1. Допълнително намаляване на емисиите на вредни вещества, прах и вещества, отделящи миризми с прилагане на най-добрите налични техники за пречистване;

2. Поставяне на системи за непрекъснат мониторинг на изпускащи устройства и достъп в реално време до данните от тези системи. А пред Изпълнителната агенция по околна среда Община Велико Търново отправи искане да се предвиди разполагането на автоматичен пункт за контрол качеството на атмосферния въздух. Единственият компетентен орган, в чиито законови правомощия е изпълнението на нашите искания и приемането на по-строги норми за вредни емисии относно производствената дейност на предприятия с комплексно разрешително, какъвто е случаят с „Кроношпан“, е Изпълнителната агенция по околна среда.

Процедурата е описана в чл. 9, ал. 7 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Допълнителна яснота внасят разпоредбите на чл. 123, ал. 3 и чл. 124, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда. Компетентният орган – в случая Изпълнителна агенция по околна среда, при необходимост, по свое искане и инициатива, а и при наличие на значително замърсяване, преразглежда и актуализира условията на разрешителното и поставя по-строги стойности на показателите, описващи прилаганата техника.

Предвид гореописаното и с оглед на факта, че държавата е издала Комплексното разрешително за „Кроношпан България“, то тя да влезе в ролята си, да се възползва от законовите си правомощия и чрез компетентния орган – ИАОС, да следи за действията на „Кроношпан“ и да пази здравето на жителите на Велико Търново.

Запазваме си правото на последващи действия при незачитане мнението на великотърновската общественост. Настояваме държавата чрез компетентния орган да ни информира за последващите си действия, както ние си запазваме правото да дишаме“, завършват общинските съветници от ГЕРБ във Велико Търново.

2 thoughts on “ГЕРБ-съветниците от Велико Търново в декларация: Държавата да влезе в ролята си по проблемите с „Кроношпан“

  • 11.08.2022 в 12:27
    Permalink

    Кой им разреши да правят завод.. т очно Герб ги пусна сега какво се правят на интересни

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.