Обучаваха доброволци по проект „Бъди независим, бъди активен“

Обучение на доброволците по проект „Бъди независим, бъди активен“, финансиран от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 а от Закона за хазарта за 2022 година, се проведе в Младежки дом и парковите пространства на град В. Търново в периода 5-7.08.2022 година.

Доброволците участваха в обучение по разпознаване на различните видове зависимости, здравословен начин на живот – здравословно хранене и спорт, практико-приложни аспекти в обучението по клубни танци, канго джъмпс, ролери, кросминтон и парков тенис.

Обучението бе организирано от сдружение „Алтернатива за теб“, като за лектори бяха привлечени доказани специалисти в съответните области – Дарина Георгиева от Клуб „Ун бесо“, Стоян Денев – експерт по здравословен начин на живот и социализация на деца и младежи в риск, Мирослава Петкова – преподавател по ракетни спортове, и други.

Чрез компетентностно ориентиран подход, симулативно-ролеви игри и работа в групи по 5 души те усвоиха различни подходи за работата с младежи в риск, някои специфични техники за разпознаване на различни видове зависимости, което би било изключително полезно в тяхната работа не само в проекта, но и в тяхната бъдеща работа. В резултат на осъщественото обучение се очаква по време на демонстрациите и разяснителните кампании за разпознаване на рисковите фактори и изграждане на умения за разпознаване на видовете зависимости и насърчаване на активен начин на живот доброволците да се включат активно и отговорно, а също така и да обезпечат промотирането на градските спортове на открито.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.