Граждани и екоинспектори помогнаха за спасяването на осояд и 6 щъркела

ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТТА ЗВЪНЯТ НА ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СЪС СИГНАЛИ ЗА ПОСТРАДАЛИ ПТИЦИ. Това е най-честият повод, по който гражданите са сезирали екоинспекцията през последния месец, показва месечният отчет на ведомството. Другите мотиви на хората за съдействие от звеното касаят неприятни миризми, съмнения за замърсяване на почва и води, нерегламентирани сметища и т.н.

Благодарение на бързата реакция на служителите на РИОСВ, са спасени общо 7 пернати – от тях 6 са щъркели и един екземпляр от вида осояд.

Сред любопитните случаи на оказване на помощ на птици е този в Ресен. Живущите в селото забелязали, че кракът на щъркел се е заплел в сезал в гнездото, намиращо се до хлебозавода. Със съдействието на служители от „Електроразпределение Север“ АД е спряно подаването на ток към електрическия стълб и с вишка е достигнато до пернатото. Младият щъркел е освободен, но поради многократните опити за полет и врязването на връвта около стъпалото е настъпила деформация и оток на крака. Екоинспекторите свалили птицата и я изпратили за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

През юли експертите на РИОСВ – Велико Търново, са извършили 92 проверки на 83 обекта. От тях 43 са планови и 49 извънпланови, издадени са 16 предписания. Съставени са 2 акта за неизпълнение на дадени предписания по Закона за опазване на околната среда. Не са издавани наказателни постановления. Сключени са две споразумения между наказващия орган и нарушителя за 5110 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4760 лв. От получените суми 3808 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Най-големи приходи от наложени санкции са отишли за общините Велико Търново и Свищов – по 1600 лв.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.