Община Полски Тръмбеш спечели за 7 месеца рекордните 2,3 млн. лв. от сделки със собствени имоти

16 379 дка горскостопански площи е богатството на района, 6459 дка гори са върнати след люта съдебна битка

 

ПРИХОДИТЕ ОТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ СА ДОБРО ПЕРО В БЮДЖЕТА НА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, но от началото на годината са рекордни, сочи справката на началника на отдела Николай Буюклиев. До края на юли 2022 г. Общината е спечелила рекордните 2 386 000 лв. от сделки с имоти. През 2018 г. сумата е била 1 ,2 млн. лв., през следващата едва 714 000 лева, после 1,1 млн. лв., а през цялата минала година 1,4 млн. лв. До 31.07.2022 г. са съставени 3915 акта за имоти, собственост на общината.

Николай Буюклиев

„…Сериозната сума от началото на годината е събрана от отдаване под наем и от продажба на имоти в регулация, дворни места, незастроени площи за производствена дейност. 839 000 лв. са само от наем на ниви, другото е от наем на имущество, което е около стотина хиляди лева, и останалото е от разпореждане и концесии, но концесиите са от два язовира“, обясни Николай Буюклиев, който е шеф на този отдел вече 10 години, а работи в Общинската администрация на родния си град от 2003 г.

Гражданите много често търсят общински терени за различен бизнес и през последните години е имало наплив за соларни централи. Продадени са два терена в Страхилово, два в Полски Тръмбеш и един в Павел за фотоволтаици. Все още нито една централа не е заработила в общината, но се работи усилено за пускането им, уточнява още Николай Буюклиев.

Общата площ на имоти – общинска собственост, включени в горскостопанския план на община Полски Тръмбеш, възлиза на 16 379 дка. От тях залесената площ е в размер на 15 669 дка.  Незалесената дървопроизводителна площ е 87 дка, а недървопроизводителната 623 дка. От незалесените площи с най-голяма площ са поляните – 567 дка.

Най-голяма е площта на нискостъблените гори – 6542 дка, следвани от издънковите за превръщане в семенни – 5126 дка.

Със съдебно решение на общината и след люта битка са възстановени горски територии с площ 6459 дка в землището на село Орловец.

Община Полски Тръмбеш притежава в собственост 41 487,086 дка пасища и мери. В града те са 1095 дка, а най-много са в Обединение – 5669 дка. Във Вързулица са 1509 дка, в Иванча 3307, в Каранци 2025 дка, в Климентово 2258, в Масларево – 2323 дка, Обединение – 5669 дка, Орловец – 4160 дка, Павел – 4253 дка, Петко Каравелово – 1430 дка, Полски Сеновец – 4002 дка, Раданово – 3045 дка, Куцина – 1005 дка, Стефан Стамболово – 1005 дка, Страхилово – 4394 дка.

Мерите и пасищата са имоти, възстановени на Община Полски Тръмбеш с решение на Общинска служба „Земеделие“ в съществуващи стари реални граници по план за земеразделяне и включени в протоколни решения по землища. Община Полски Тръмбеш притежава в собственост 3149,140 дка имоти с НТП „нива”, които общината отдава под наем чрез търг на всеки две години. През последните стопански години са постигнати следните средногодишни наемни цени на декар – за стопанската 2018/2019 година – 83 лева за 1 декар, за стопанската 2019/2020 година – 83 лева за 1 декар, за стопанската 2020/2021 година – 86 лева за 1 декар, за стопанската 2021/2022 година също 86 лева за декар, за стопанската 2022/2023 година – 132 лева за декар, за стопанската 2023/2024 година също132 лева за декар.

Н. ГЕОРГИЕВА

Сн. авторката

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.