У нас

Етикетирането дава възможност на потребителите да направят здравословен и устойчив избор на храна

Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC) публикува резултатите от четири научни изследвания, свързани с информацията за храните за потребителите, съобщи ЕК. Според тях етикетирането може да помогне на потребителите да направят информиран, здравословен и устойчив избор на храна.

Европейската комисия ще използва изводите от тези проучвания като принос за предложение за преразглеждане на правилата на ЕС относно информацията, предоставяна на потребителите като част от стратегията “От фермата до трапезата” и Европейския план за борба с рака.

Съвместният изследователски център на ЕК е изследвал етикетирането на хранителната стойност, на произхода и информацията за храните чрез средства, различни от етикетите. Освен това е извършен за анализ на това, което в момента се предлага на пазара по отношение на етикетирането на алкохолни напитки.

Изводите на учените са, че етикетирането на хранителната стойност на предната част на опаковката е един от инструментите, които подпомагат превенцията на свързани с диетата незаразни заболявания като сърдечно-съдови заболявания, диабет или рак.

Съгласно настоящите правила на ЕС предоставянето на информация за хранителната стойност на лицевата страна на опаковката е възможно на доброволна основа. Бяха разработени различни доброволни обществени и частни схеми за етикетиране на хранителната стойност на лицевата страна на опаковката, които понастоящем се използват в различна степен в държавите членки.

Европейската комисия обяви, както в своята стратегия “От фермата до трапезата”, така и в Европейския план за борба с рака, предложение за хармонизирано задължително етикетиране на хранителната стойност на предната част на опаковката за ЕС.

Проучването на изследователския център относно етикетирането на хранителната стойност на предната част на опаковката показа също, че по-малко сложните етикети изискват по-малко внимание и време за обработка от потребителите. Като цяло потребителите, включително тези с по-ниски доходи, изглежда предпочитат прости, цветни и оценъчни етикети с резюме на лицевата страна на опаковката, които са по-лесни за разбиране, отколкото по-сложни, монохромни етикети без оценка.

Експертите виждат етикетирането на хранителната стойност на предната част на опаковката като стимул за хранителния бизнес да подобри качеството на продуктите си, например чрез намаляване на добавената сол или захари.

Що се отнася до алкохолните напитки, онези от тях, които съдържат повече от 1,2 процента алкохол, са освободени от задължението да показват списък на съставките и да обявяват хранителните стойности върху етикета на продукта. Въпреки това бизнес операторите могат да ги предоставят на доброволна основа.

Проучването установява, че в ЕС възможността за доброволно предоставяне на данни за съставките и хранителна информация върху етикетите на алкохолните напитки е възприета от индустрията за алкохолни напитки.

Бирената промишленост се откроява сред сектора на алкохолните напитки с информация за съставките на повечето (около 90 процента) бири на пазара и енергийна информация в по-малка степен (около 25 до 50 процента от бирените продукти).

Около половината от сайдерите и готовите коктейли в ЕС съдържат информация за съставките и до 40 процента носят информация за енергийното съдържание.

Информация за съставките или енергийното съдържание се среща по-рядко при спиртни напитки и много рядко при винени продукти.

Информация за храните чрез други средства, различни от етикетите, включително цифрови

Учените са направили преглед на литературата за алтернативни източници на информация за храните, налични на пазара, освен етикетите на опаковките. Те са разгледали как потребителите използват, разбират и се влияят от тези източници на информация.

Според общите заключения средства, предоставящи директен достъп до информация за храните на пазара, като етикети на менюта, етикети на рафтове и табели на място за продажба, могат да бъдат по-ефективни при повлияване на потребителите към здравословно поведение в сравнение с онлайн средства, които изискват външни инструменти за достъп до информация (т.е. QR кодове или връзки към уебсайтове).

Ако не е предоставена на опаковката на храните, информацията трябва да се вижда директно на пазара, за да може да повлияе на потребителите.

Етикетиране на произхода

Учените са прегледали литературата за влиянието на информацията за произхода на хранителните продукти върху решенията за покупка и потреблението. Те са разгледали как и защо потребителите използват, разбират и се влияят от информацията за произхода.

Оказва се, че информацията както за страната на произход, така и за мястото или региона има значително влияние върху избора на храна на потребителите. Те отдават значение на тази информация като ориентир към качествени и екологично чисти продукти или ако предпочитат да подкрепят своите местни производители.

Проучванията и политическият контекст

Констатациите ще бъдат включени в настоящите и бъдещи политики за информация за храните. Те значително допринасят, наред с други фактори, за базата от доказателства, предоставяща информация за оценката на въздействието за текущото преразглеждане на Регламент ЕС № 1169/2011 относно информацията за храните за потребителите.

Тези констатации също така ще подпомогнат подготвителната работа за предстоящото предложение на Европейската комисия за законодателна рамка за устойчиви хранителни системи (FSFS) и за рамка за етикетиране за устойчивост, която да информира за хранителните, климатичните, екологичните и социалните аспекти на хранителните продукти.

БТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *