3,2% е безработицата във Велико Търново, 4,2% – за страната

Учители, работници, строители и охранители са сред най-търсените кадри

 

Безработицата във Велико Търново за последния месец е 3,2 на сто при 4,2% за страната, показа справка на местната дирекция, под чиято юрисдикция са и общините Елена и Златарица.

Регистрираните безработни през месец август в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, са 1555, което е с 26 лица повече от юли и със 7 лица по-малко от август на предходната година.

7,2% е равнището за Елена, а 17,1% за Златарица. Продължава търсенето на работна сила, като заявените работни места в края на летния сезон на първичния пазар на труда са 188, или с 51 повече от юли и със 107 по-малко от август на предходната година. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (35,1%), следват образование (21,8%), търговия (12,7%), строителство (11,7%), административни и спомагателни дейности (9,4%), хуманно здравеопазване и социална работа (9,4%) и хотелиерство (7,9%). Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: преподаватели, работници в преработващата промишленост, строителство и транспорт, персонал, зает в сферата на персоналните услуги, персонал, осигуряващ сигурност и защита, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, водачи на МПС и подвижни съоръжения, персонал, полагащ грижи за хората, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.