Бръмбар рогач и блатна костенурка на пътя на инвеститор за 20 ваканционни бунгала край р. Росица

Очаква се становището на Община Сухиндол

 

ЕКОИНСПЕКТОРИ ЩЕ РЕШАВАТ СЪДБАТА НА АТРАКТИВЕН ПАРЦЕЛ ОТ 10 ДКА В РАЙОНА НА СУХИНДОЛСКОТО СЕЛО БЯЛА РЕКА, РАЗПОЛОЖЕН ДО БРЕГА НА РЕКА РОСИЦА. Към имота има интерес инвеститор, който планира да вдигне 15 – 20 едноетажни модулни вилни сгради за сезонно ползване с обща площ от 2000 до 2500 кв. м. Идеята е бунгалата да се ползват от посетителите на функциониращия в съседство риболовен комплекс. Реализацията на проекта обаче би нанесла значително отрицателно въздействие върху защитена зона, опасяват се от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Екослужителите изтъкват, че построяването на зданията за нощувки би нарушило местообитанията на големия гребенест тритон, обикновената блатна костенурка, бръмбар рогач, обикновен сечко и други животински видове. Очаква се крайното становище на ведомството и решението на Община Сухиндол.

В инвестиционното предложение е описано, че се предвижда промяна в предназначението на земята от нива в терен за реализиране на дейности, свързани с изграждане на сгради със смесено предназначение за складови, промишлени и жилищни нужди за временно ползване. Планира се парцелът да бъде присъединен към съществуващите мрежи за електрифициране и водоснабдяване, а битовите отпадъчни води да се отвеждат в новоизградена водоплътна изгребна яма.

Заложено е и изграждане на прилежащ паркинг за автомобилите на гостите, както и за електрически голф колички, с които да се осъществява транспортът в комплекса.

Екоинспекторите изтъкват, че вдигането на ваканционните бунгала ще доведе до промяна в действителното състояние на територията от имот с тревна растителност в урбанизиран такъв. В резултат на очакваното увеличаване и концентрация на посетителския поток и престой на открито и количеството на шумови и светлинни емисии има вероятност от постоянно безпокойство на редица видове, предмет на опазване в защитена зона и извън нея. Предстоят анализи и проучвания, които ще бъдат възложени най-малко на двама експерти преди окончателното становище на РИОСВ.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.