Разкриват нова социална услуга за подкрепа на младежи с увреждания и отглеждани в социални институции

В СТАРАТА СТОЛИЦА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ФУНКЦИОНИРА НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ, В КОЕТО ЩЕ ПРЕБИВАВАТ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ЛИЦА, ОТГЛЕЖДАНИ В СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ поради извеждане от семейна среда. Потребителите ще са на възраст от 18 до 25 години, ще получават подкрепа от специалисти, повишаване на квалификацията, както и психологически, правни и трудови консултации. Издръжката на звеното ще бъде за сметка на държавата с осигурено финансиране след закриване на Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Надежда“ в областния град.

Наблюдаваното жилище ще е с капацитет до 6 места и е предвидено като част от годишния план за развитие на социалните услуги в общината.

Предстои уточняване на базата, която ще се ползва за звеното, обзавеждане, уточняване на броя длъжности, които ще работят в полза на потребителите.

Специализираната услуга ще се реализира от сдружение „SOS Детски селища България“. От организацията изтъкват, че наблюдаваното жилище ще е предназначено най-вече за лицата със затруднения в личното развитие. След напускане на социални институции за тях съществува риск да загубят постигнатото през годините, ако в този момент не бъдат подкрепени.

Одобрението за реализиране на социалната услуга е получено още 2019 г., но заради пандемията процедурата стартира едва сега.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.