Колко пари се дават за социални обезщетения

Най-много средства отиват в перо „пенсии“

България е отделила 21,9 млрд. лева за социални обезщетения, съобщи Националният статистически институт за 2020 т.

За финансиране на социалната защита в страната са изразходвани 11,14 млрд. лева от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 13,57 млрд. лева.

Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита заемат разходите по функция Навършена възраст/Старост (42,4 на сто) с основен компонент „разходи за пенсии“, следвани от разходите по функция Болест/Здравна грижа (30 на сто  и Семейство/Деца (9 на сто).

Изплатените обезщетения за Болест/Здравна грижа са в размер на  6,58 млрд. лева, за Инвалидност – 1,86 млрд. лева, за Навършена възраст/Старост – 9,28 млрд. лева, 9,0 млн. лева, за Наследници – 1,08 млрд. лева, за Семейство/Деца – близо 2 млрд. лева.

Средствата за Безработица са  821,3 млн. лева, за Жилищни нужди – 0,57 млн. лева, а за Социално изключване, некласифицирано другаде – 298,9 млн.
лева.

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.