Кабинетът определи как ще се взима отпускът по бащинство

Регламентират се и редът за даване на дежурство

Правителството днес прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

В нея е записано, че за да излезе в отпуска, бащата (осиновителят) трябва да подаде писмено заявление декларация. Когато отпускът се ползва за първи път, работодателят следва да издаде удостоверение.

С измененията в документа се урежда редът за ползването на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата. Новите разпоредби регламентират документите, които бащата следва да представи в предприятието, срокът за подаването им, условията за прекратяване на отпуска, както и задължението на работодателя да го предостави или да уведоми писмено работника или служителя, че отказва ползването му.

С измененията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се осигурява възможност за отпускане и изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата.

За целта се създават образци на документи и се регламентира редът за представянето им в Националния осигурителен институт от осигурителите и самоосигуряващите се лица.

 

istock
Регламентират се и редът за установяване на задълженията за дежурство и за времето на разположение на работодателя. Съгласно промените работодателят се задължава със заповед да определи длъжностите, за които въвежда дежурства, както и да утвърди поименни графици за тях.

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.