Фермата за пъстърви в Мусина разширява дейността си

60 тона замразени и 12 тона охладени рибни продукти годишно планират да произвеждат фирма „Стормфиш” ЕООД, която се занимава с отглеждането на пъстърви в павликенското село Мусина. Инвестиционното намерение, за което е уведомена и РИОСВ – Велико Търново, предвижда още отпадъците от преработката да се използват за фураж за шарани и сомове, които също се отглеждат в рибни стопанства, собственост на дружеството. Предстои екоинспекцията да извърши оценка на въздействие на околната среда.

Освен реконструкция на съществуващата сграда, за новото производство проектът на фирмата включва изграждане на фотоволтаична централа с мощност 200 kW за собствени нужди. За финансирането й, както и за закупуване на хладилни камери и друго оборудване, дружеството кандидатства с различни проекти. Във фермата е изградена нова канализационна система, а отпадъчните води преминават през специализирани шахти и пречиствателни съоръжения.

Имотът не попада в границите на защитена територия, нито в екологичната мрежа Натура 2000”.

 

Ана Райковска

Снимка: фейсбук

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *