330 домакинства получават компостери за градински отпадъци по проект за 360 000 лв.

Община Полски Тръмбеш първа в областта въвежда компостирането, ще има във всички паркове, училища и детски градини

 

ПРОЕКТ ЗА 361 175 ЛВ. СПЕЧЕЛИ ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ И засега е първата в областта за компостиране на битови отпадъци. Основната цел е въвеждане на мерки за предотвратяване на образуването на биоразградими битови отпадъци чрез въвеждане на домашно и обществено компостиране, провеждане на обучения и кампании за повишаване на осъзнатата отговорност, екологична култура и поведение сред населението.

330 ДОМАКИНСТВА ОТ ОБЩИНАТА СА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧЕ ИСКАТ ДА имат компостери и така да обработват отпадъците от градината си. От Полски Тръмбеш те са 100, в Раданово – 21, в Климентово – 37, Иванча – 12, Обединение – 22, Масларево – 8, Вързулица – 16, Павел – 20, Каранци – 22, Полски Сеновец – 7, Страхилово – 16, Орловец – 2, Куцина – 23, Стефан Стамболово – 9, Петко Каравелово – 15. За всяко едно домакинство са закупени и ще се предоставят за ползване 330 комплекта за домашното компостиране, които включват компостер с обем 600 литра, лопата, градинска количка, термометър за компост и лейка. Преди раздаването на комплектите всички, които са се записали, ще преминат през специално обучение, а машините вече са доставени в кметствата и ще бъдат раздадени след броени дни.

ОБЩЕСТВЕНОТО КОМПОСТИРАНЕ ПО ПРОЕКТА ще се осъществява в обществени зелени площи, детски градини и училища. За целта са закупени 18 броя компостери 1830 л и 6 броя компостери 1200 л. 4 броя компостери 1200 л ще се поставят в обществени зелени площи в Полски Тръмбеш и по 1 компостер 1200 л ще има за обществени зелени площи във всяко село на територията на общината. 6 броя компостери 1830 л отиват за училищата и детските градини на територията на общината.

Всеки компостер за обществено компостиране ще е ограден и оборудван със сандък за съхранение на инструменти, лопата, гребло, градинска количка, лейка, термометър, ножици за храсти. За раздробяване на зелените отпадъци от обществени зелени площи са закупени 3 дробилки. За получаване на висококачествен компост са закупени 6 ротационни сита.

Ще бъдат проведени 13 обучения за правилата на компостиране, които ще обхванат домакинствата, получили компостери, както и част от персонала на общинско предприятие „Чистота“, които ще се включат в общественото компостиране. Обученията са теоретични и с демонстрации за ползване. Разработено е ръководство за домашното компостиране, което е отпечатано на рециклирана хартия за всички участници в проекта. Предвидени са и 8 обучения за 222 деца от детските градини в Полски Тръмбеш, Раданово и Петко Каравелово под формата на игра. Ще има и 24 обучения за учениците от трите училища в общината в две възрастови групи и на принципа „Предай нататък”, в детските градини кампанията ще бъде „Да пазим природата чиста” с конкурс за рисунки и апликации. Всички рисунки ще бъдат изложени, а всяко дете ще получи екоиграчка. За обученията се подготвя специална зала, която ще продължи да функционира и след приключване на проекта.

За деца от 7 до 18 г. се предвижда всяко дете да изработи свое творение от събран отпадък – хартия, пластмаса, стъкло или друг вид. Възрастните участници също ще имат възможност да изработят нещо. Всички творби ще бъдат показани в изложби и оценени от жури, като участниците, изработили най-оригинални изделия, ще получат награди.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *