Горещи новиниТемида

Съдия Теодорина Димитрова встъпи в длъжност за втори мандат като председател на Окръжен съд – Велико Търново

Съдия Теодорина Димитрова встъпи в длъжност за втори мандат като административен ръководител-председател на Окръжен съд – Велико Търново, след като бе избрана с пълно единодушие (с 11 гласа „за“) от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на проведен на 18.10.2022 г. конкурс. Заповедта за встъпване в длъжност бе подписана от съдия Янко Янев, административен ръководител-председател на Апелативен съд – Велико Търново непосредствено преди началото на Общо събрание на съдиите на Окръжен съд – Велико Търново на 10.11.2022 г.
Като мотивация за своето участие в конкурса за административен ръководител, съдия Димитрова посочва своя значителен житейски и професионален опит и своята убеденост, че успешното управление е възможно само при спазване на принципа за приемственост на създадените добри практики в административното ръководство и наложените до този момент положнителни механизми за управление на съда, тяхното надграждане и усъвършенстване. Кандидатурата и е получила и подкрепата на Общото събрание на съдиите на ВТОС.
В своята концепция за заемане на длъжността, съдия Димитрова посочва, че има амбицията да придължи усъвършенстването на управлението на съда като гаранция за постигане на ефективно и качествено правосъдие. Сред целите и са развитието и оптимизацията на кадровия потенциал, усъвършенстване на управлението на делата, гарантиране на достъпа до правосъдие, осигуряване на прозрачност, отчетност, предвидимост и публичност в работата на съда, както и борбата с корупцията и противодействието на престъпността.
Съдия Димитрова започва професионалната си кариера като съдия в Районен съд – Горна Оряховица на 18.11.1996 г., след което от 27.06.2000 г. е заместник-председател на съда, а от 05.07.2006 г. отново заема длъжността „съдия“. От 15.05.2012 г. е съдия в Окръжен съд – Велико Търново, като в периода 23.03.2015 г. до 03.06.2016 г. е командирована в Апелативен съд – Велико Търново. От 12.07.2016 г. до 10.11.2016 г. изпълнява функциите заместник-председател на Окръжен съд – Велико Търново, а след спечелен от нея конкурс, от 10.11.2016 г. встъпва в длъжност като административен ръководител на същия съд. От 11.11.2021 г. до настоящия момент изпълнява функциите на административен ръководител на Окръжен съд – Велико Търново.
При последното си атестиране от ВСС е получила комплексна оценка „много добър“. В досегашната му кариера срещу нея не са подавани сигнали от дисциплинарен характер и не са и налагани наказания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *