ВСС избра Йорданка Матева за председател на Административен съд – Велико Търново

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Йорданка Матева за председател на Административен съд – Велико Търново. Тя има над 15 години юридически стаж като съдия в същия съд, като от встъпването й на 25 юни 2007 г. и към настоящия момент е негов заместник административен ръководител. Кандидатурата й е издигната и подкрепена от Общото събрание на съдиите в Административен съд – Велико Търново.

Съдия Матева набелязва като основни стратегически цели обезпечаването на предоставяното бързо и качествено правосъдие и в тази връзка усъвършенстване на управлението на съда. Приоритети й са осигуряването на високо ниво на административно обслужване, утвърждаване на водената политика на прозрачност, отчетност, липса на корупционни практики и конфликт на интереси, укрепване на общественото доверие и усъвършенстване на медийната политика. За постигане на баланс между срочността и качеството при разглеждане и решаване на делата ще бъде осъществяван контрол за спазване на принципа за случайното им разпределение и се планира актуализиране на вътрешните правила. Всеки магистрат ще бъде запознаван с ежемесечни справки за движението на делата.

ПРЕДВИЖДА СЕ НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ СЪС СТРАНИТЕ И ВЕЩИТЕ ЛИЦА ПО ДЕЛАТА, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, както и използването на видеоконферентни връзки в съдебното производство. За уеднаквяване и избягване на противоречива практиката ще допринесат ежемесечните срещи и събрания на съдиите, както и включването в тях на презентации на актуални дела на Съда на Европейския съюз.

Висшите магистрати дадоха висока оценка и доверие към кандидатурата на съдия Матева. Посочени бяха дългогодишната кариера и професионалната й подготовка като съдия, изградените административни умения, доказаните организаторски качества и безспорен авторитет, както и представената от нея ясна визия за развитие на съда. Изтъкнато бе активното участие на кандидата в съответната работна група за изменение на Правилата за оценка на натовареността на съдиите и като преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, се казва в специално становище на ВСС.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *