Трима съдии встъпиха в длъжност в Окръжен съд–Велико Търново

Трима съдии встъпиха официално в длъжност в Окръжен съд – Велико Търново след спечелени от тях конкурси за незаети щатни бройки в окръжните съдилища. Съдия Милена Карагьозова ще правораздава в наказателното отделение на съда, а съдия Еманоел Вардаров и съдия Радка Цариградска – в гражданското отделение.
Милена Карагьозова натрупва опит първо като съдебен кандидат, а после и като младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново и на 5 ноември 2001 г., встъпва в длъжност в Районен съд – Горна Оряховица, където правораздава като наказателен съдия до настоящия момент. Има над 23 години стаж в съдебната система.
Еманоел Вардаров също идва от Районен съд – Горна Оряховица, където встъпва в длъжност като съдия в гражданското отделение на съда на 19 ноември 2001 г. В периода от 3 юли 2006 г. до 8 февруари 2018 г., а после и от 12 юли до 29 октомври2019 г. е заместник на административния ръководител – зам.-председател на същия съд. Изпълнява и временно функциите на административен ръководител-председател на Районен съд – Горна Оряховица в периода 8 февруари 2018 г. – 12 юли 2019 г. Има над 23 години стаж в съдебната система.
Приблизително същия стаж в съдебната система – 24 години – има и съдия Радка Цариградска, която до настоящия момент бе и.ф. административен ръководител и председател на Районен съд – Павликени. Нейната кариера започва като съдебен кандидат в Окръжен съд – Велико Търново, а като районен съдия встъпва в Районен съд – Павликени на 18 октомври 1999 г. След спечелен конкурс за административни ръководители, от 6 март 2015 г. до 6 март 2020 г. е председател на същия съд, като след изтичане на мандата и е определена от Висшия съдебен съвет за изпълняващ функциите административен ръководител до провеждането на нов конкурс. С оглед настоящото и встъпване в длъжност като съдия в Окръжен съд – Велико Търново, ВСС е определил за и.ф. административен ръководител-председател на Районен съд – Павликени съдия Цветомил Горчев, който също официално подписа документите за своето назначение.
И тримата новоназначени съдии в състава на Окръжен съд – Велико Търново са възпитаници на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имат достигнат най-високия ранг в съдебната система „съдия във ВКС и ВАС“, получили са много добри оценки от последните си атестирания и не са им налагани дисциплинарни наказания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *