Меморандум за разбирателство сключиха Свищовската академия, Тараклийският университет, Районен съвет – Тараклия, и Асоциацията на българите по света

Меморандум за разбирателство сключиха Стопанска Академия „Димитър А. Ценов”, Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”, Районен съвет Тараклия и Асоциация на българите по света, Република България. Документът бе подписан на официална среща в Свищовската академия от ректорите на двете висши училища проф. д-р Марияна Божинова (СА) и доц. д-р Мария Паслар (ТДУ), и Младен Станев – председател на Върховен управителен съвет на асоциацията, а четвъртият партньор с председател Иван Паслар бе представен от Ирина Никифорова – ръководител отдел „Икономическо инвестиционно развитие” към Районен съвет Тараклия.

В срещата участва и доц. д-р Васил Кондов – зам.-ректор по научна дейност на Тараклийския университет, чиято съпруга е възпитаник на Свищовската академия.

При представянето на Тараклийския държавен университет ректорът доц. д-р Мария Паслар сподели, че това е най-младият (от 2004 г.) университет в Република Молдова. Той се намира в район, в който живеят етнически българи, в него се обучават и представители на други народности, но всички студенти изучават български език и всички имат право на стипендия, която се предоставя от Република България.

Проф. Божинова сподели, че в момента само 1/3 от свищовските студенти са по държавна поръчка, а останалите 2/3 са в платена форма на обучение, което е атестат, че академията е привлекателно висше училище с много стойностна диплома, валидна отдавна не само в Европа, но и в САЩ, Канада, Австралия. Освен това свищовското висше училище има договори с над 300 висши училища извън България, много богат опит и големи традиции в мобилностите на преподаватели и студенти, особено по линия на програма „Еразъм+“.

Страните по меморандума изразиха готовността си да си сътрудничат при насърчаването на образователни, научноизследователски и културни инициативи, като съгласно подписания документ видовете сътрудничество могат да включват провеждане на съвместни научноизследователски проекти и публикации, участие в европейски програми и проекти за развитие на иновативни подходи в сферата на науката, образованието и културата и тяхното популяризиране в полза на обществеността.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *