Общество

Модернизацията на “Топлофикация Велико Търново” ще позволи повишаване на енергийната ефективност

“Бизнес-планът за модернизация на “Топлофикация Велико Търново” включва реконструкции на съоръженията за пренос на топлинна енергия. Предвиждаме и инвестиции в зелени проекти”, заяви инж. Александър Димитров, изпълнителен директор на “Топлофикация Велико Търново”.

“Продължаваме с проектирането на нова високоефективна когенерация”, посочи инж. Александър Димитров. Той обясни, че с реализирането на проекта ще се допринесе за увеличаване на надеждността и ефективността на производството на енергия. Директорът на “Топлофикация Велико Търново” подчерта, че с инвестицията затвърждават поетия ангажимент за гарантиране на чисто производство на енергия и повишаване на енергийна ефективност. Инж. Александър Димитров посочи, че проектът е на стойност от няколко милиона лева и подчерта, че това е инвестиция в екологията и в бъдещето на предприятието.

Изпълнителният директор на топлофикационното предприятие заяви, че ще продължават да използват и биомасата като напълно екологично гориво. Инж. Димитров обясни, че при оползотворяването на биогорива не се отделят вредни емисии. По думите му дружеството следва европейската политика за насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници в централизираното топлоснабдяване. “Биомасата е важен източник на енергия, който позволява грижа за околната среда. Тя е ключов ресурс в световен мащаб. България притежава значителен потенциал за  оползотворяването на този вид гориво” заяви инж. Димитров. Той допълни, че биомасата има най-голям енергиен потенциал, в сравнение с всички други енергийни източници.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *