Образование

36 училища от областта се борят за 1857 ученици през следващата учебна година

36 училища от област Велико Търново ще се борят за 1857 ученици през следващата учебна година. Това са профилирани гимназии, професионални гимназии, паралелки за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии в VIII клас.

За сравнение план-приемът за следващата година нараства с 28 ученици спрямо настоящата учебна 2022/2023 г., стана ясно по време на работна онлайн среща, водена от началника на РУО Розалия Личева, с участието на областния управител инж. Георги Гугучков.

Най-голям план-приемът в областта е бил през 2017 г., когато са приети 1857 ученици, а най-малък – през 2020 г. – съответно 1751. В община Велико Търново през следващата учебна година ще бъдат разкрити 31 паралелки по държавния план-прием, в община Горна Оряховица – 15, в общините Елена, Лясковец и Полски Тръмбеш – по 3, една в община Златарица, 5 в община Павликени, 10 в община Свищов и 4 в община Стражица.

При планирането са спазени следните принципи: специалностите и профилите да са съобразени със стратегиите за развитие на съответната община и с нуждата от кадри на пазара на труда; да се постига промяна на нагласите на родителите към професии с по-широко приложение, актуални за пазара на труда; да се отчита броят на учениците в съответната община; предложенията да са в съответствие с политиките за развитие на образованието във Великотърновска област; да са съобразени с наличната материално-техническа база, обезпеченост с педагогически специалисти, както и с традициите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *