Водещи новиниИкономика

Над 4 млн. лева от свои имоти е получила за 11 месеца Община Велико Търново

4 125 900 лева са приходите на Община Велико Търново от управление и разпореждане с общинско имущество за 2022 г. От тях 1 710 000 лева са постъпленията от наеми. Разбивката сочи, че от отдадени нежилищни обекти в общинската хазна са влезли 580 000 лв., от жилища – 400 000 лв., а от наеми на общински терени за разполагане на временни съоръжения приходите са 170 000 лв. Немалко са средствата и от наеми на земеделска земя, там сумата е 560 000 лв.

През 2022 г. отдел „Управление на собствеността“ е провел 20 търга за отдаване под наем на общински терени за поставяне на павилиони. 12 процедури са приключили успешно със сключване на договори за наем, 4 договора са в процедура по сключване, а за три от търговете не са се явили кандидати. 6 търга и конкурсни процедури са организирани и за отдаване под наем и ползване на нежилищни имоти общинска собственост, в това число за почасово ползване на части от имоти публична общинска собственост. Сключените договори са 5.

С грижа за общинското имущество през 2022 г. кметът е издал осем заповеди за едностранно прекратяване на наемните правоотношения и три заповеди за принудително изземване на неправомерно заети общински имоти по реда на чл. 65 ал. 1 от Закона за общинската собственост. На всички неизрядни наематели се изпращат предупредителни писма, ако не се издължат в срок, а Общината си търси парите по съдебен път.

ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ПРИХОДИТЕ ИДВАТ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. Общият размер е 2 415 900 лв. Най-много пари по това перо са от продажбата на хотел „Трапезица“ за 1,7 млн. лева на компанията „Вимард Инвест“, като условието е средствата да бъдат похарчени за ремонт на улици в старата столица. Всъщност сделката, която се осъществи през лятото, представляваше прекратяване на съсобствеността между Общината и фирмата, която държи „Щастливеца“. Дотогава Общината притежаваше 97% идеални части, спечелени след съдебни битки.

Обобщено, от продажби чрез търг или конкурс на общинско имущество Община Велико Търново е получила 340 000 лв.; от прекратяване на съсобственост – 1 880 000 лв.; от учредяване право на строеж – 9900 лв.; от продажба на жилищни имоти – 142 000 лв.; от учредяване право на прокарване по реда на чл. 193 от ЗУТ – 26 000 лв.; от продажба на движими вещи, включително бракувани такива – 18 000 лв.

Данните са от отчета на отдел „Управление на собствеността“, който ще бъде предоставен на общинските съветници на декемврийската сесия на местния парламент.

Ана РАЙКОВСКА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *