Приложение Полски Тръмбеш

100 души ще получават топъл обяд по договор за 267 763 лв.

100 души от община Полски Тръмбеш ще получават топъл обяд от държавата за 267 763 лева. Договорът бе подписан на 22 декември 2022 година от кмета Георги Чакъров с Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”за финансиране на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Полски Тръмбеш”. Проектът се финансира по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд” по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

С реализиране на дейностите по проекта ще се предоставят топъл обяд и съпътстващи мерки на 100 лица от всички населени места от общината. Проектът се изпълнява от 1 ноември 2022 година и ще продължи до 30.09.2025 година. Общата стойност за реализиране на проекта е в размер на 267 763 лева. Единичният разход за топъл обяд е в размер на 3,20 лв. на лице на ден.

Целевите групи за получаване на топъл обяд са лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства, пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си, лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа, скитащи и бездомни лица, лица от уязвими групи – граждани на трети страни по смисъла на §1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

От дирекция „Социално подпомагане” извършват проверка за принадлежността на подалите заявления лица към допустимите по процедурата групи.

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна и разнообразна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на услугата получават супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. На лицата, получаващи топъл обяд, се предоставят и съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. Услугата по проекта ще се предоставя във всички населени места от община Полски Тръмбеш.

Заявления се приемат през целия период на реализиране на проекта. Те могат да се изтеглят от страницата на Общината или да се получат на място в деловодството на Община Полски Тръмбеш и в кметствата в селата. Повече информация може да се получи в Община Полски Тръмбеш и на тел. 06141 41-21; 06141 41-48; 06141/41-41.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *