Над 4 млн. лв. приходи от общински имоти

4 035 440 лева е размерът на приходите на Община Полски Тръмбеш от управлението и разпореждането с общинско имущество за 2022 година, съобщи началникът на отдел „ Общинска собственост” Николай Буюклиев, и уточни, че всички числа са без ДДС. Приходите от наемните отношения в бюджета на общината са общо 1 433 000 лева, от които най-голям дял са от наем на земеделска земя в размер на 1 296 000 лева, като останалата част от 137 000 лева са от наем на търговски обекти, лекарски кабинети, общински жилища, терени за разполагане на временни преместваеми съоръжения и други.

От месец декември 2022 година започна и процедурата по сключване на едногодишни договори за ползване на полски пътища общинска собственост за стопанската 2022/2023 година на обща стойност 200 891 лева. Приходите от концесии за 2022 година са от два язовира в размер на 12 440 лева. Имотите, с които общината се е разпоредила през 2022 година, са във връзка с постъпили инвестиционни намерения от търговски дружества. С продажбата на имотите и реализирането на инвестиционните намерения се стимулира местната икономика, създават се нови работни места в общината и се увеличават данъчните постъпления в общинския бюджет.

Приходите от разпореждането с общинско имущество за 2022 година са в размер на 2 590 000 лв. През м.г. Община Полски Тръмбеш е придобила нови имоти и са съставени 51 акта за общинска собственост, в това число 5 акта за публична общинска собственост и 46 акта за частна общинска собственост. Общата стойност на актуваните имоти е в размер на 323 165 лева по данъчна оценка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *