Имотите вече ще имат електронни партиди

Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от Министерския съвет. С тях се цели създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи като основна предпоставка за създаване на имотен регистър.

Агенцията по вписванията създава и поддържа обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

Службата по вписванията в съдебния район на съответния районен съд ще въвежда в електронните партиди информация за имота, за собственика му и за признаването и прехвърлянето на правото на собственост, за ипотеки и възбрани, както и вписаните актове с приложените към тях документи в електронните партидни дела, приеха депутатите.

В срок до 30 юни 2026 г. Агенцията по вписванията трябва да дигитализира наличния хартиен архив в службите по вписванията, взе решение парламентът. Разпорежданията на съдията по вписванията трябва да се извършват и по електронен път с квалифициран електронен подпис, а вписването в партидата да се удостоверява и с квалифициран електронен времеви печат по смисъла на европейски регламент. Тези два текста влизат в сила две години след влизането в сила на настоящите изменения в закона.

Към настоящия момент вписванията продължават да се осъществяват по персоналната система само на хартия, посочва Министерският съвет.

Повече от 20 години се чака създаването на електронен имотен регистър. Службите по вписванията притежават огромен архив от вписани на хартия актове за периода от 1900 г. до 2009 г., който е необходимо да бъде дигитализиран.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *