Земеделци се подсигуряват за суша през лятото, искат да напояват площите си от река Веселина

Земеделци със средно големи масиви искат да напояват обработваемите си площи от река Веселина и вече са уведомили преди дни за инвестиционните си намерения РИОСВ – Велико Търново. Фирма „Пролет 57“ ЕООД притежава земеделски земи с обща площ 440 декара в различни масиви на землището в с. Церова кория и на тях ще отглежда царевица. За влаголюбивата култура собствениците не могат да разчитат на достатъчно валежи, затова смятат да разположат мобилна помпа на брега на реката и да монтират напорен водопровод и пивотна поливна система за дъждуване. Необходимите водни количества са в размер на 167 200 куб. м на година. Тепърва екоинспекцията ще се произнася дали има нужда от ОВОС.

385 декара земеделски площи в землището на с. Къпиново иска да напоява също от река Веселина и фирма „Агросторм – 08“ ЕООД. Водовземането ще бъде брегово, чрез помпа, разположена на десния бряг на реката. По водопреносна мрежа, положена по терена, водата ще достига до поливните инсталации. Напояването ще се осъществява чрез дъждуване с поливни барабанни машини. Водовземането на водни количества ще е сезонно – от април до октомври. Земеделците са изчислили, че за масива им в местността Орехчето, който е от 150 дка, ще е нужен дебит от 22,2 л/сек, или 57 000 куб. м на година. А в по-големия масив от 235 декара в местността Торня дебитът ще е същият, но количеството вода ще е 89 900 куб. м на година. Напояването в масивите ще бъде не едновременно, а последователно. Така от реката максимално ще се вземат 80 куб. м на час. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Масивите са с осигурен транспортен достъп.

Поливните площи и на двете фирми не попадат в защитени зони. Най-близката до земите на „Агросторм – 08“ ЕООД защитена зона е „Търновски височини“, но тя се намира на отстояние 7,42 км.

Ана РАЙКОВСКА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *