Местно училище получава до 3,4 млн. лв., за да си купи техника и направи работилници

ПГАТ „Цанко Церковски“ в Павликени  е единствената гимназия в областта със статут на център за високи постижения в професионалното образование и обучение

 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ В ПАВЛИКЕНИ ЩЕ ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ДО 3,4 МИЛИОНА ЛЕВА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ. Парите ще бъдат осигурени, тъй като училището получи статут на център за високи постижения в професионалното образование, както „Борба“ вече писа.

Училището, което има повече от 100-годишен опит в професионалното обучение, се подреди на пето място в страната и на първо в областта по критерии като адаптивност към промени, финансов капацитет, партньорства с бизнеса, възможност да отговори на нуждите на региона от кадри. Училището е единственото в областта, което получава този статут.

ОЧАКВАНИТЕ СРЕДСТВА ЩЕ БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИИ, ИЗУЧАВАНИ В УЧИЛИЩЕТО. Работилниците ще бъдат снабдени с високотехнологично оборудване, което ще даде възможност учениците да усвоят най-новите технологии и същевременно да реализират собствена продукция. Успоредно с това оборудването ще се използва за квалификация и преквалификация на възрастни.

Като център за високи постижения, професионалната гимназия ще бъде подкрепена и от Европейския социален фонд по Програма „Образование“ 2021 – 2027, която включва и повишаване квалификацията на учителите.

УЧИЛИЩЕТО Е ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ В ОБЛАСТТА, КОЕТО ВЪВЕДЕ ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. То поддържа партньорски връзки с местния бизнес, който осигурява работа в реална среда на учениците, дава предложения и участва в защитата на нови специалности и осигурява работни места. Илюстрация за това са специалностите „Полиграфия“ и „Механизация на селското стопанство“. Местни фирми подкрепиха усилията на ПГАТ „Цанко Церковски“ и в изграждането на най-новата специалност – „Машини и системи с ЦПУ“. Три години след откриването й учениците учат и работят с последни модели компютърно управлявани фрези и стругове, които им дават възможност още от училищната скамейка да се подготвят за инженерни специалности.

Михаил МИХАЛЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *