Водещи новиниОбществоПавликени

Община Павликени дава безлихвени заеми за технически паспорти, енергийни обследвания и архитектурни заснемания на блоковете, които ще се санират

Община Павликени ще поема изцяло издаването на технически паспорти, енергийните обследвания и архитектурните заснемания на блоковете, които ще се санират. Предложението на кмета инж. Емануил Манолов беше одобрено от Общинския съвет.

Кметството осигурява заемни средства в общ размер до 200 000 лева, от който сдруженията на собствениците, регистрирани според закона, които ще кандидатстват за безвъзмездно саниране, ще могат да използват под формата на безлихвен заем за покриване на разходите за енергийно и техническо обследване.

Чрез възможността за безлихвен заем Община Павликени ще подкрепи сдруженията, така че те да могат да спазят крайния срок за кандидатстване 31 май 2023 г.

В случай че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по горепосочената процедура, получените средства следва да бъдат върнати на Община Павликени в срок до 6 месеца от влизане в сила на решението за отказ от финансиране по процедурата.

За финансирането ще бъдат одобрени сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, където 100% от обитателите са подписали декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните им обекти. Друго условие е и сдружението на собствениците на многофамилни жилищни сгради да предостави в Община Павликени оферта или сключен договор с лицензирано дружество за извършване на дейностите.

Кандидатите се задължават в срок до 30.06.2023 г. да възстановят получените от Община Павликени финансови средства, ако същите не кандидатстват за получаване на средства по процедурата.

Общинска администрация е водещ партньор в проекта и ще изпълнява неговото административно и финансово управление, както и отчитането му.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *