Стимулират хората с увреждания да започнат самостоятелен бизнес

Отпускат до 20 000 лв. за проект

 

Агенцията за хора с увреждания финансира с до 20 000 лв. стартирането или развитието на самостоятелен бизнес. Нужно е кандидатите да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не са собственици или съдружници в друга фирма. Проектните предложения трябва да бъдат изпратени до 6 март 2023 г.

Средствата могат да бъдат използвани за учредяване на ново предприятие, инвестиционни разходи, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на персонала и собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал. Агенцията ще финансира с до 50 000 лв. и проекти със социална насоченост, които целят стимулирането на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. За средствата могат да кандидатстват предприятия и кооперации, вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания към АХУ (Агенция за хората с увреждания). Финансирането се отпуска за осигуряване на адекватни условия на труд и приспособяване на работното място за назначените при тях хора с трайни увреждания. Крайният срок за подаване на документи е 13 март 2023 г.

АХУ ще отпуска средства и за проекти за обучения и закупуване на ново оборудване от специализираните предприятия и кооперации на хора с трайни увреждания с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност. За тези дейности работодателите могат да получат до 90 000 лв. Крайният срок за подаване на документите е 28 март 2023 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *