ОбществоСвищов

Община Свищов е сред първите общини входирали пет проектни предложения по Националния план за възстановяване и устойчивост

Още в първите дни на 2023 година Община Свищов входира пет проектни предложения по Оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост за над 10 милиона лева.

Две от проектните предложения касаят модернизация на образователната среда в сградите на СУ „Димитър Благоев“ и филиала на ДГ „Васил Левски“ в град Свищов и са на стойност 6.5 млн. лв.

Третият проект е насочен към изграждане на Младежки център в гр. Свищов, чиято цел е създаването на предпоставки за развитие на качествени младежки дейности и политики, и подпомагане развитието на младежката дейност в града. Максималният финансов ресурс, който Общината може да получи за реализирането на това проектно предложение е в размер на 1.8 млн. лв.

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“ е наименованието на четвъртото успешно регистрирано проектно предложение на Община Свищов, с което се цели внедряване на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление за над 1.1 млн. лева.

Петото проектно предложение отговаря изцяло на основните цели и принципи на Инвестиционна програма Минерални води на Националния доверителен екофонд и стратегическите цели за развитие на община Свищов. То касае оползотворяване на ресурсите от минерална вода като източник на топлинна енергия и постигане на по-устойчиво социално-икономическо развитие на общината. Общата стойност на проекта е за близо 800 хил. лева.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *