Приложение Полски Тръмбеш

Стартира поредният социален проект „Грижа в дома”

В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ СТАРТИРА ПОРЕДНИЯТ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ, който се казва „Грижа в дома”. Договорът бе подписан от кмета Георги Чакъров с Министерството на труда и социалната политика на 21 февруари 2023 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза на 502 285 лв., които 100% са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд +. Проектът ще продължи 12 месеца и ще обхване минимум 94 потребители.

Целта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Както и ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Настоящият проект ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по други проекти, програми и мерки, финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и други източници. Инициативата ще допълва подкрепата към най-уязвимите групи от населението, които се подпомагаха в рамките на Патронажна грижа +.

ПРОЕКТЪТ ВКЛЮЧВА предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване транспорт на персонала, предоставящ услугите до/от дома на лицата; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост. Осигуряване на супервизии и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *