Във ВТУ подписаха меморандум за създаване на Балкански университетски център

Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов и ректорите: проф. д-р Драган Антич на Университета в Ниш (Република Сърбия), проф. д-р Чезар-Йонут Спину на Университета в Крайова (Румъния), проф. д-р Мюмин Шахин на Университета „Намък Кемал“, Текирдаг (Република Турция), проф. д-р Ленче Петреска на Международния славянски университет „Г. Р. Державин“, Свети Николе (Република Северна Македония), проф. д-р Марин Маринов на Европейския политехнически университет, доц. д-р инж. Анита Хандрулева на Висшето строително училище „Любен Каравелов“, проф. Теодорос Теодулидис на Университета на Западна Македония (Гърция), проф. д-р Димитър Бело на Университета „Фан С. Ноли“, Корча (Република Албания), подписаха меморандум за създаването на Балкански университетски център.

При подписването на документа проф. Хр. Бонджолов сподели пред колегите си, че заедно дават добър пример не само на политиците, но и на своите народи.

Целите, поставени пред Балканския университетски център, са свързани с разработването на проекти и участието в програми за стимулиране на образованието, за подобряване на материалната база и за създаване на възможно най-добрите условия при предоставяне на образователна услуга от най-високо качество, както и да се кандидатства пред структурите на Европейския съюз по различни програми за финансиране на образованието и науката.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *