Раздават компостери на домакинства и къщи за гости в Елена

От 29 март до 17 април 2023 г. жителите на община Елена, които са собственици на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради с тревни и зеленчукови градини с площ около 150 кв. метра, могат да получат компостери. Ако желаят, такива съдове могат да получат и собствениците на къщи за гости, хотели или друг вид места за настаняване, при условие че също притежават тревни или зеленчукови градини с площ като на домакинствата.

Ще бъдат предоставени 285 компостера с различна вместимост според спецификата на обектите

За компостиране в домакинства, живеещи в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, са предназначени 243 броя от 1200 литра. За да кандидатстват, гражданите трябва да са собственици на имота, върху който ще разположат компостера, дворното място (незастроената площ) в имота да е приблизително 150 кв. метра, като в един имот не може да има повече от един компостер.

10 броя, тип въртящи се, от 400 литра ще бъдат раздадени на 10 къщи за гости за пилотно компостиране. Такива ще се дават на първите 10, подали заявление. Всички следващи ще могат да получат компостер от 1200 литра. Задължително условие е обектът да бъде категоризиран.

12 компостера с вместимост 1200 литра ще бъдат поставени в парк „Калето“ и около градския стадион в Елена, други 20, но с по-малка вместимост – 400 литра, ще има в 12 училища и детски градини. В градинката на Общностен център – Елена, където ще заработи Общински екологичен център, ще се обособи зона за компостиране с 2 компостера от 1200 литра и от 400 литра за практически занятия на деца и младежи.

Местата са избрани според най-голям брой посещения, най-голямо замърсяване с биоразградими отпадъци от консумацията на ядки и плодове и най-голяма площ.

Предоставянето на компостерите е по проект на Община Елена по ОП „Околна среда 2014 – 2020“.

Компостирането е процес на разграждане на биоразградими отпадъци в присъствието на кислород под действието на множество микро- и макроорганизми – бактерии, гъби, червеи, охлюви, мравки, при подходящи стойности на влага и температура. Компостирането е естественият начин на природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци, крайният резултат от който е получаването на един изключително полезен продукт, богат на органични съставки, естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за нашите растения, подобряващ структурата, състава и задържането на влага в почвата. Всеки от нас може лесно да си направи компост, няма разход на електроенергия, няма разходи за поддръжка, полезен е както за нас, така и за околната среда.

Един човек генерира около 500 кг отпадъци годишно,

приблизително 30 – 40% от това количество са органични отпадъци, които, вместо да бъдат депонирани на депо, могат да бъдат компостирани и оползотворявани.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *