ОбществоПриложение Полски Тръмбеш

МИГ прави анкета от какво има нужда местният бизнес през следващите 4 г.

Нов административен договор е подписан по МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ за изготвяне на стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на двете общини за периода 2023 – 2027 г. За качественото и навременно изработване на новата стратегия, с която Местната инициативна група се надява за новия програмен период да бъде още по-полезна на местния бизнес, е изготвена анкета.

Тя е отворена до 15.06.2023г. и цели проучване потребностите и възможностите за реализиране на проекти през следващите четири години. Линкът за електронното й попълване е (https://forms.gle/wfzy2MpGufkeFUCDA)  

Община Павликени и Община Полски Тръмбеш са партньори по този проект и са мотивирани да продължат работата на МИГ, която да допринесе за подобряването на качеството на живот на обхванатата територия, създаването на нови възможности за работа на местното население, повишаване конкурентоспособността на икономиката, осигуряване на балансирано и устойчиво местно развитие чрез прилагане на интегрирани мерки за развитие на бизнес и предприемачество, подобряване инфраструктурата, запазването на чиста околна среда и намаляване на бедността.

Основната идея на ВОМР (Водено от общностите местно развитие) като част от политиката за развитие на селските райони се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни, ако се решават и прилагат на местно ниво от местните участници, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагани от местни обществени екипи и разпространяващи добрите практики.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *