Икономика

Над 3600 дружества вече обявиха доходите си пред ТД на НАП – Велико Търново

Фирми и ЕТ декларират и плащат данъците си за 2022 г. до 30 юни

 

НАД 3600 ОТ ФИРМИТЕ, ПЛАЩАЩИ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ, са обявили приходите си пред НАП повече от месец преди изтичането на крайния срок за това – 30 юни, информираха от приходната администрация в болярския град. От Териториалната дирекция в старата столица очакват още около 5500 дружества да декларират данъчния си финансов резултат за 2022 година. От приходната агенция напомнят, че срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, еднолични търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, е 30 юни. До края на юни заедно с годишната си данъчна декларация те трябва да подадат и декларация – образец N 6, с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

30 юни е и срокът, в който юридическите лица декларират и плащат корпоративен данък (чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета се извършват онлайн, чрез портала за е-услуги: с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП). Плащането може да се извърши по интернет чрез виртуалния ПОС терминал на НАП, чрез физически ПОС терминали в салона за обслужване на клиенти в ТД на НАП Велико Търново, с платежно нареждане/вносна бележка или пощенски запис по съответните сметки на компетентната ТД на НАП. Точният размер на данъка може да бъде проверен в е-услугата „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“ или на място в офиса за обслужване. Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП, която осигурява на данъкоплатците удобството да я използват по всяко време на денонощието, както и през почивните и празнични дни, припомнят местните данъчни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *