Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Какви са необходимите документи за имуществена застраховка?

Непредвидените ситуации могат да възникнат навсякъде, дори и във вашия дом. За да подсигурите жилището си, независимо дали вашият имот представлява апартамент, или къща, е препоръчително да се възползвате от доброволното имуществено застраховане, което всяка общо застрахователна компания предлага. Най-вероятно се чудите какви документи ще ви бъдат необходими. Екипът на I&G Brokers споделя повече по темата.

Какво представлява имуществената застраховка и какво трябва да знаете за нея?

Застраховката на домашното имущество е услуга, предоставена от застрахователните дружества, лицензирани в областта на общото застраховане, която може да касае както цялото жилище, така и обзавеждането в него. Предимството, че освен от собственика, може да се сключи и от наемателя на имота, ще ви улесни ако живеете под наем и нямате права на собственост. Този вид застраховане осигурява финансово обезпечение, което се предоставя към застрахованото лице, в случай че рисковете, включени в договора, настъпят в периода на валидността му.

Кой може да се възползва от тази услуга?

От имущественото застраховане могат да се възползват както физически, така и юридически лица, които са собственици или наематели. 

Видове имуществени застраховки

Може да застраховате движимо и недвижимо имущество. На застраховка подлежат сгради, като апартаменти, къщи, пристройки, гаражи, тавани и други, и обзавеждане, като мебели, електроуреди и различен вид техника.

Какви рискове се покриват?

В зависимост от избрания пакет, неговото покритие и особености, се различават и рисковете, включени в договора със застрахователната компания, към която сте се насочили. Вашата застраховка за имущество може частично или пълно да покрие следните рискове, намиращи се в описанието на онлайн калкулаторите, предоставени от застрахователя:

  • природни бедствия, включително наводнения, пожари, свличания, разместване на земни пластове, земетресения;
  • злонамерени действия – кражба чрез взлом или техническо средство,  добре планиран грабеж. Тук се включва още чупенето на стъкла, като пример за вандализъм;
  • удар – токов удар или късо съединение, физически удар от животно или превозно средство, което нарушава целостта или причинява щети, както и авария при товаро-разтоварни дейности;
  • в тази застраховка на имуществото се включва и гражданска отговорност към трети лица или наем за алтернативно настаняване.

С избора на пакет за движимо или недвижимо имущество, се определя покритието и сумата, предназначена за конкретните рискове. Разгледайте подробно калкулатора на вашия застраховател и неговите условия, за да сте наясно с разликата между пакетите и сумите за рисковете.

Застраховката се сключва за период от една календарна година. калкулатор застраховка имущество

Как може да сключите застраховка на имуществото?

Може да се възползвате от тази услуга по три начина. Стандартният и най-разпространен вариант е чрез посещение на офис на дружеството, което сте избрали. На място може да научите повече информация за застрахователния продукт, както и да получите съдействие от консултант на компанията, за да изчислите потенциалната сума за застраховката с помощта на калкулатор. А след като се осведомите, при желание и съгласие от ваша страна, може да финализирате процеса и да подпишете договор.

Вторият начин, отново значително популярен, е чрез услугите на застрахователен брокер. Той може да открие за вас най-подходящата оферта и да ви съпътства в процеса по сключване на договора с дружеството.

Все по-предпочитан и спестяващ времето, е онлайн вариантът. В сайта на вашия застраховател или брокер ще откриете онлайн калкулатор, с който може да изчислите потенциалната сума по застраховката на имуществото и да преминете към сключването ѝ. Този помощник е лесен за използване, спестява време и физически усилия. За да научите повече за стъпките, които се изпълняват при изчисляване на премия с калкулатор, посетете сайта на избраното от вас дружество.

Какви документи трябва да представите за сключването на застраховка на имуществото?

За сключването на определен договор, се изисква наличие на набор от документи. Въпреки че изискванията на компаниите са различни, има някои документи, които са задължителни. Независимо дали сключвате договора на място, или застраховате имуществото си чрез онлайн калкулатор, за валидността на услугата е необходимо да имате документ за собственост (договор за ипотека) или договор за наем. Ако притежавате имота, който искате да обезпечите, трябва да предоставите копие от нотариалния акт, служещ за доказване на собствеността, а ако сте наематели – договора за наем. 

Ако искате предварително да подготвите необходимите документи, които ще са нужни за изчисляване на вашата премия с калкулатора, може да се свържете с компанията, която сте избрали да бъде ваш застраховател. Може да го направите физически, чрез телефона за контакти или изцяло онлайн. Ако използвате услугите на застрахователен посредник, може да го попитате за информация относно документите, които се използват за определяне на стойността на имота ви и участват в изчисляването на премията чрез калкулатора.

Имущественото обезпечаване предоставя възможност на собственици на цели сгради или само на един етаж от къща, както и на тези, които стопанисват отделни апартаменти, да си осигурят спокойствието, че при настъпване на неблагоприятни за тях събития, ще получат възмездно възстановяване на сумата за покриване на разходите.

Онлайн калкулаторът ви дава възможност да се запознаете с необходимите данни, които трябва да предоставите, за да обезпечите жилището си, както и да научите повече относно общите условия за сключване. Научете повече за този вид услуга и се доверете на професионалистите, с което ще си осигурите финансово обезпечение на имуществото си и спокойствие за себе си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *