Икономика

Безработните в Търновско намаляват

Регистрираните безработни през изминалия месец май в Бюрото по труда във Велико Търново са 1493, което е с 25 лица по-малко от април

За ползване на услугите на посредническата институция през месеца са се регистрирали нови 233 безработни лица. Освен тях други 5 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Бюрото по труда. През месец май, благодарение на усилията на трудовите посредници, 23-ма трайно безработни също са решили да се регистрират.

Равнището на безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, през месец май е 3,8% и е почти същата като предходните месеци, което показва устойчивост. За сравнение, за областта и страната нивото е 5,1%. По общини безработицата е, както следва – община Велико Търново 2,9%, община Елена 10,6% и община Златарица 13,0%.

През месец май 2023 г. 193 безработни лица са започнали работа, запазва се броят им в сравнение с предходния месец и спрямо същия месец на предходната година. Две лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез Бюрото по труда.

Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е, както следва: селско, горско и рибно стопанство – 20%, държавно управление – 20%, преработваща промишленост – 18%, хотелиерство и ресторантьорство – 12%, строителство – 6%, транспорт – 6%, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 4 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 3 безработни лица са включени в обучение, а 1 лице е завършило започнатото през предходни месеци обучение, като е придобило нова квалификация.

126 са обявените свободни работни места. Най-голям дял са заявените в преработващата промишленост (36,2%), хотелиерство и ресторантьорство (16,9%), строителство (8%), административно-спомагателни дейности (7,2%), държавно управление (6,4%), търговия (4,8%), хуманно здравеопазване (4%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са лични асистенти, санитари, работници в преработващата промишленост, строители, шофьори, охранители, водачи на МПС и подвижни съоръжения, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *