У нас

Разходите за образование за 2023 г. да се запазят на 4,5%, а дългосрочно да достигнат 6% от БВП, настояват от Синдиката “Образование”

Делът на разходите за образование за 2023 г. да се запази на 4,5%, а в дългосрочен план да достигне 6% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, настояват от Синдиката “Образование” към КТ “Подкрепа” в становище за необходимите средства за образование в държавния бюджет за 2023 г.

Синдикатът “Образование” към КТ “Подкрепа” е убеден, че финансирането на образователната система е основен компонент от определяната за приоритетна образователната политика в Република България. Средствата за образование дълги години се формираха на остатъчен принцип, а не като важна национална политика. През последните години държавата припозна за основен приоритет развитието на образованието, като прие и изпълни важни ангажименти към образователната система. Със Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) се прие да не се намаляват средствата за образование, като дял от БВП. Заплатите на работещите в средното и висшето образование получиха системен растеж, като в средно образование достигнаха 125% над средната брутна работна заплата (СБРЗ) за страната. Започнаха важни процеси по отношение на политиката за физическата среда, като изграждане на нови или дострояване на образователни институции, физкултурни салони, разширяване на националните програми за образование и други.

И днес е много важно тази политика на насърчаване и развитие на образованието да не бъде прекъсвана дори за миг. Образованието не е спринт, а маратон – необходимо е време, инвестициите в образование са с най-висок процент на възвръщаемост, разбира се като финансова стратегия на бъдещето на България. Много е важно и средствата за образование да не намаляват своя дял от БВП, както е регламентирано в ЗПУО.

В становището се казва, че записаните стойности в проекта на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2023-2025 г. са обезпокояващи, още по-притеснителни са заявките за затягане на разходите при изготвянето на бюджета от настоящото редовно правителство. Очевидно е, че след като в последните години средствата за образование се увеличават, управленските приоритети се изменят, поради което е заложено делът на разходите за образование като дял от БВП да намалява, което би било пагубно за системата и за образователните институции. Планираното намаление стига до 4,1% през 2025 г.

Нашата национална цел е да стигнем европейските нива на развитие, съответно на разходи за образование. Според данни на Евростат, България е на едно от последните места по дял на разходите за образование в ЕС, дори след увеличението. След нас са само Ирландия, Румъния, Италия, Гърция и Словакия. Данните са за 2021 г.

От синдиката настояват СБРЗ в сектора “Образование” да запази ниво 125% от средната брутна работна заплата за страната. В момента началната заплата на педагозите е 1486 лв. и въпреки ръста през последните години, е далеч от средната работна заплата, която към март 2023 г. е в размер на 1953 лв. Дори средната заплата за сектора “Образование” – 1862 лв., е под средната в национален мащаб за всички сектори.

Синдикатът “Образование” към КТ “Подкрепа” настоява в държавния бюджет за 2023 г. да се заложи 30% ръст на учителските заплати от 1 януари 2023 г. Ако бъде изпълнено това наше искане, началната заплата на учителите ще стане 1932 лв., уточняват от синдиката.

От него съобщават, че образователните медиатори на постоянни трудови договори са със заплата в размер на 85% от учителската. Досега образователните медиатори се назначават по национална програма “Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници”, чието действие приключва в края на юни 2023 г. Тези специалисти нямат никаква сигурност за заетостта си, тъй като се ангажират на срочни трудови договори.

Към момента трудовото възнаграждение на образователните медиатори е колкото минималната работна заплата за страната. Настояваме тя да стане 85% от учителската или около 1200 лв. За 1000 медиатори до края на 2023 г. ще са нужни 9 млн. лв. Тук трябва да се има предвид, че през проекта “Успех за теб” ще могат да се реимбурсират около 50% от заплатите на медиаторите за период от пет години, което означава, че в годишен план необходимите средства от държавния бюджет ще бъдат пренебрежимо ниски.

Необходимо е да се компенсират общините за отпадналите приходи от такси – невижданата от 25 години инфлация и преминаването към свободен пазар на електроенергия поставят детските градини и ясли в невъзможност да покриват разходите за отглеждане на децата. Намираме за наложително да се актуализират средствата за покриване на пълното освобождаване на родителите от такси, така че да не страдат техните деца. Синдикатът “Образование” смята, че за тази цел са необходими 120 млн. лв. Ако тези средства не се осигурят, следва да се върнат таксите за материални разходи в образователните институции детски градини, се посочва в съобщението.

За подобряване на материалната база, както досега, следва да се заложат средства, с които да се продължи политиката на изграждане и надстрояване на детски градини и ясли, за да се увеличат местата в тези образователни институции и родителите да имат възможност да се върнат на работа. Политиката за изграждането и ремонтиране на физкултурни салони и игрища в училищата следва да се продължи, за пълноценно провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт и за да се преодолеят пагубните въздействия от пандемията към българските учениците, които по изследване на Министерството на здравеопазването имат средно затлъстяване от 6 килограма от този период. Смятаме, че тук са нужни 200 млн. лв.

Синдикатът “Образование” към КТ “Подкрепа” категорично напомня, че Европа не може да си позволи недофинансирано образование. “Нека се вслушаме в призива на Европейския синдикален комитет по образование, и на Интернационала по образование, че парите за образование са инвестиция в бъдещето! Не може да пледираме за качествено образование, като го обричаме на недофинансиране и стопиране на започналите важни национални образователни политики. Синдикатът “Образование” не е снел най-високата степен на стачна готовност и е готов да призове учителите и служителите на протест, ако българското правителство и финансовия министър Асен Василев обрече българското образование на недофинансиране. Учителите са готови, да протестират, да не завършат учебната година документално, да не започнат новата или да започнат нова национална стачка, като тази през 2007 г.”, се казва в становището.

БТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *