Темида

Търсят доблестни и политически безпристрастни между 21- и 68-годишни за съдебни заседатели

Великотърновският общински съвет открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжния съд в следващия четиригодишен мандат. Кандидатите трябва да си подадат документите до 31 юли, а цялата кампания трябва да приключи до 24 август.

Търсят се дееспособни граждани на възраст от 21 до 68 години, които да отговарят на редица изисквания. На първо място – да са жители по настоящ адрес на община Велико Търново и да имат най-малко средно образование. Други важни изисквания са да не са осъждани, без психични заболявания и да не са общински съветници в съдебния район на Окръжен съд – Велико Търново. Освен това трябва да са политически безпристрастни, т.е. да не членуват в политическа партия или коалиция и да не работят в структурите на Министерство на вътрешните работи, в съд, прокуратура, следствени органи и т. н. И накрая, да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата.

Желаещите трябва да си подадат документите в Общинския съвет, като първата пресявка е именно по документи. После комисия, назначена по чл. 68 „а“ от Закона за съдебната власт, изслушва издържалите първия кръг кандидати и се изготвя списък. Друг тънък момент е, че най-малко 10 на сто от желаещите да бъдат съдебни заседатели в този списък трябва да са квалифицирани в областите на психологията, педагогиката и социалните дейности.

Съдебните заседатели участват само в наказателни дела, тяхното мнение се зачита, но ролята им е доста по-различна от тази в американската съдебна система, за която черпим представа от многото филми. Присъствието им обаче далеч не е фигуративно. В оформянето на всяка присъда освен съдията в зависимост от тежестта на делото участват поне двама заседатели. Обикновено гражданите, които са се наели с тази обществена функция, осъзнават, че нямат необходимото юридическо образование, но въпреки това е имало случаи, макар и редки, да оборят съдията при издаването на присъдата.

В момента като заседатели във Великотърновския окръжен съд са се заклели 24 заседатели. Колко ще е нужната бройка за следващия мандат, все още не е ясно, но в края на процедурата е добре да има поне 10, които да могат да участват в делата. За тези бъдещи кандидати, които никога не са пробвали, е важно да знаят, че не целият състав участва във всички заседания, а съдебните заседатели са един вид на повикване.

Заплащането се определя по сложна формула, но е почасово, като сумата е не по-малко от 20 лв. на ден.

Ана РАЙКОВСКА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *