Водещи новиниОбщество

Спасиха от гибел 10 млади щъркела, сова, бързолет, кукумявка и черен кълвач

14 безпомощни птици, за които през месеца са постъпили сигнали в РИОСВ – Велико Търново, са спасени през юли. Всички те са изпратени за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора. 10 сигнала са за млади екземпляри от вида „Бял щъркел“ в землищата на с. Кормянско, община Севлиево, с. Козловец и с. Драгомирово, община Свищов, селата Янтра и Писарево, община Горна Оряховица, с. Пушево, с. Ресен и с. Горски Сеновец, община Велико Търново, и с. Мерданя, община Лясковец. 4 сигнала са за горска ушата сова – млад екземпляр, в землището на гр. Лясковец, а в землището на Велико Търново са спасени черен бързолет, кукумявка и черен кълвач.

РИОСВ напомня на гражданите, че преди да предприемат действия за спасяване на даден вид, първо трябва да се уверят дали животното, което е намерено, действително е бедстващо т. е. има видими физически увреждания или се намира в условия, застрашаващи живота му.

През юли са почистени 10 нерегламентирани сметища в землищата на селата Върбовка и Димча в община Павликени, селата Обединение и Раданово в община Полски Тръмбеш, в землищата на градовете Плачковци и Трявна в община Трявна, селата Върбица, Писарево и Поликраище в община Горна Оряховица и в землището на село Червена, община Свищов.

През юли 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново, са извършени 97 проверки на 93 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 66 са планирани проверки и 31 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 4 предписания.

Съставени са 8 акта за установени административни нарушения (АУАН). Един от тях е съставен на дружество за това, че е допуснало изпускане в атмосферния въздух на емисии на летливи органични съединения в резултат на употреба на разтворители в определени инсталации над нормата. Останалите седем акта са свързани с неизпълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Като използване без разрешение на излезли от употреба МПС-та, липса на отчетност на отпадъците, изхвърлянето им на неразрешени за това места, нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци. Издадено е едно наказателно постановление на стойност 2000 лв. Сключени са 5 споразумения по Закона за административните нарушения и наказания между наказващия орган и нарушителя на обща стойност 4970 лв.

Месечна глоба в размер на 384,80 лв. до преустановяване на нарушението е наложена на дружество от Лясковец, считано от 9.05.2023 г.. Тя е за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения по два показателя, посочени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5436,07 лв. От получените суми 4348,86 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1600 лв.), Община Велико Търново (1600 лв.), Община Горна Оряховица (1064,44 лв.).

Ана РАЙКОВСКА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *