Политика

1430 решения на 56 заседания е приел Общинският съвет на В. Търново за 4 години

Председателят Венцислав Спирдонов с множество местни законодателни инициативи

 

Общинският съвет във Велико Търново през мандата е приел редица важни решения по предложения,

направени лично от председателя Венцислав Спирдонов, който е и ръководител на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ).

Венцислав Спирдонов е завършил история, право и икономика. На финала е и докторантурата му в Стопанската академия „Д. А. Ценов”  -Свищов, като дисертационната му тема е „Лидерство в публичния сектор”. Слави се още като взискателен ръководител и обединител на представителите от различни политически формации в Общинския съвет в старопрестолнината и резултатите са налице. През двата си мандата като председател не е налагал нито едно наказание на колеги, което е добра презентация за общинските съветници от Велико Търново.

Сред знаковите решения са предложените от Спирдонов промени в Наредбата за символите и наградите на Общината.

Идеята е наградите да не са с парична стойност, а да бъдат предметни и символни, като на изявени личности се връчват почетна грамота и пластичен знак – голям настолен и малък нагръден.

„Великотърновският общински съвет присъждаше няколко награди, но с различна материална стойност съгласно действащата към момента наредба. Промените обаче бяха направени, за да се унифицират наградите, като се отдаде необходимото на званието и титлата, а не на тяхната паричната стойност“, обяснява Венцислав Спирдонов.

Той допълва, че с тези изменения се цели прецизиране и синхронизиране на разпоредбите в наредбата. Освен това прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на минимални финансови средства от бюджета на Общината, необходими за изработването на предметните награди.

По негова идея бе създаден и фонд „Заедно“ на Община Велико Търново,

който подпомага финансово или социално-битово специалисти, работещи на трудов договор в публичните институции на територията на общината. Средствата във фонда се осигуряват от бюджета на Общината. Постъпленията, които се вливат във фонда, са в размер около 35 000 лв. Десетки млади специалисти вече са подпомогнати от „Заедно“.

Друго предложение на общинаря, по което се работи, е обособяване на гробищни паркове за домашни любимци.

„Бих искал да обърна внимание на един сериозен проблем, който тормози много от населените места в страната и е належащо да бъде решен в кратки срокове. Това е липсата на обособен парцел или площадка за загробване на домашни любимци на територията на община Велико Търново. Заравянето на мъртвите животни в паркове или други нерегламентирани места е абсолютно недопустимо и при установяване на подобно деяние нарушителите се санкционират съгласно действащото законодателство. Нормативната уредба забранява и загробване на домашни любимци на територията на гробищни паркове, предназначени за погребване на покойници“, мотивира се Спирдонов.

Местните парламентаристи гласуваха и предложението му за изменение на Наредбата за реда на спиране,

престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Велико Търново. Целта е насърчаване употребата на превозни средства, ограничаващи вредните емисии в атмосферата, като се освобождават от данък електрическите автомобили. Освен това водачите на тези превозни средства имат право да паркират безплатно до 2 часа срещу издаден от кмета стикер по образец. По негово предложение около училищата на града бяха поставени и светещи знаци.

Венцислав Спирдонов се застъпи и за интересите на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ по повод проекта на постановление за единни разходни стандарти за финансиране на държавни културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства. В писмо до министъра на културата председателят на Общинския съвет апелира съгласно спецификата на театъра, който представя репертоар в жанровете оперета, мюзикъл, оперно-симфонични концерти, детски мюзикъли, музикално-образователни концерти и драматични постановки, стандартът да бъде разделен на музикален и театрален.

За успешната дейност на местния парламент в болярския град под ръководството на Спирдонов свидетелстват и данните в отчета.

От началото на настоящия мандат до 30 юни 2023 г. Великотърновският общински съвет е провел 56 заседания и е приел 1430 решения. За първото полугодие на тази година местният парламент е имал общо 8 заседания, от които 6 редовни и 2 извънредни. Приети са 216 решения. Заседанията на Общинският съвет в старата столица, както и на Постоянните комисии към него са проведени с Информационната система на Общинския съвет (ИСОС). Заседанията са излъчвани пряко на секцията на местния парламент в електронната платформа на Община Велико Търново. А срещите с хората са хиляди.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *